Napisane przez  JŁ
20
Lut
2003

Młodzi i przedsiębiorczy

Czy młodzi ludzie potrafią mądrze gospodarować i być odpowiedzialnymi za powierzone im mienie, a w dodatku uzyskiwać znaczące zyski? To pytanie nasuwa się na myśl niejednemu dorosłemu. Wątpliwości te mogą rozwiać uczniowie klas ekonomicznych przy Zespole Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie, którzy odbywają praktyki zawodowe w Spółdzielni Uczniowskiej w tejże szkole.


   Spółdzielnia Uczniowska, która posiada już wieloletnią tradycję, gdyż została założona wraz z powstaniem szkoły w 1929 r. Przez Z. Chmielewskiego, czołowego spółdzielcę, jest małą firmą hurtowo-detaliczną zarządzaną przez młodzież pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jak każda jednostka gospodarcza posiada odpowiednie organy zarządzające, a także pomieszczenia, w których odbywa się sprzedaż i świadczenie usług.
   W ramach prowadzonej działalności, posiada następujące punkty: magazyn rozdzielczy, punkty sprzedaży m.in. sklepiki, kawiarenki, punkt sprzedaży pieczywa, punkt xero, a także punkty typowo rozliczeniowe "Kasa", "Księgowość".
   Uczniowie klas ekonomicznych sami podejmują decyzje dotyczące zakupu towarów, sami je sprzedają i sporządzają wymagane dokumenty, dzięki czemu uczą się wykorzystywania w praktyce zdobytej na lekcjach teoretycznej wiedzy. Za swoją pracę wynagradzani są nie tylko połową wypracowanego zysku, ale przede wszystkim oceną widniejącą na świadectwie maturalnym z praktyk w SU, co daje im w przyszłości dodatkowe punkty przy staraniu się o pracę, ponieważ niejeden pracodawca chciałby mieć u siebie pracownika, który oprócz wiedzy teoretycznej posiada również umiejętności praktyczne.
   Zyski Spółdzielni nie są znikome, co daje możliwość rozwoju i modernizacji jednostki. Tak więc SU rozwija się dzięki pracy młodych ekonomistów, którzy wkładają wiele wysiłku i starań, aby sprostać stawianym przed nimi zadaniom.

Joanna Łowczak
Uczennica IV klasy Liceum Ekonomicznego
(0 głosów)