Napisane przez  red
21
Mar
2003

Z "Ekonomika"

EUROCLUB Szkolny Klub Europejski
   Dnia 8 listopada 2002 roku w auli Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, odbyła się IV konferencja "Okrągły Stół Klubów Europejskich". Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego reprezentowały: pani mgr Anna Furtak i uczennica kl. 3f Karolina Rafał. Konferencja stała się inspiracją do założenia Szkolnego Klubu Europejskiego, o nazwie EUROCLUB. Naszym hasłem przewodnim jest: "Przyjaźń, przyszłość, zjednoczenie".

Klub, choć istnieje od niedawna to już liczy jedenastu członków, którzy aktywnie współpracują z nauczycielami Zespołu Szkół. Euroclub zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o Europie. Uczy młodych ludzi aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów. Zdobyta wiedza i doświadczenie mogą okazać się pomocne w kontynuowaniu nauki, a w przyszłości w znalezieniu pracy.
Chcemy rozpocząć stałą współpracę z Gazetą Nałęczowską pisząc do niej artykuły połączone ze słowniczkiem terminów związanych z Unią Europejską. Artykuły jak i słowniczek pomogą każdemu czytelnikowi poznać bliżej Unię Europejską.
Karolina Rafał klasa IIIf
SŁOWNICZEK
Robert Schuman (1886-1963) francuski premier i minister spraw zagranicznych. Ojciec-założyciel Europy. Inicjator pojednania niemiecko-francuskiego. Plan Schumana był pierwszym w pełni zrealizowanym projektem zjednoczenia Europy.
Unia Europejska - jest to polityczne i gospodarcze ugrupowanie piętnastu demokratycznych państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować.
Piętnastka to skrótowa nazwa pierwszych piętnastu państw członkowskich Unii Europejskiej.
(0 głosów)