Napisane przez  Anna Wziątek, Joanna Rodzik
19
Lis
2013

Zabawa w teatr

Koło Teatralne "Mali artyści" działa w przedszkolu im. A. Żeromskiego w Nałęczowie od września br. Powstało w ramach innowacji pedagogicznej mającej na celu zapobieganie agresji wśród dzieci poprzez działania teatralne. Zajęcia w kole odbywają się w godzinach popołudniowych jeden raz w tygodniu i prowadzone są przez dwie nauczycielki przedszkola – Annę Wziątek i Joannę Rodzik.

Program koła adresowany jest do dzieci bez względu na ich umiejętności i poziom uzdolnień. Celem działalności koła jest zaspokojenie naturalnej potrzeby dzieci do wyrażania siebie w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, śpiewie, rysunku. Inspirowanie twórczych działań dzieci, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim i zainteresowania literaturą dziecięcą. To także możliwość doświadczania satysfakcji z wykonania wspólnego dzieła, rozwijanie umiejętności współpracy. Gra aktorska jest wyjątkową okazją do osiągnięcia sukcesu przez każde dziecko. Umożliwia też budowanie pozytywnej samooceny, wzmacnia poczucie własnej wartości. Również rozwija umiejętność autoprezentacji i uświadamia dziecku jego mocne strony.

Dzieci bardzo chętnie i z zainteresowaniem uczestniczą w grach i zabawach parateatralnych, inscenizowaniu krótkich scenek, przygotowywaniu scenografii, kukiełek, rekwizytów i strojów. Działania koła z dużym zaangażowaniem wspierają rodzice. Ukoronowaniem miesięcznej pracy był występ "Małych artystów" w montażu słowno-muzycznym "Jesień z wierszami Ewy Szelburg-Zarembiny" podczas uroczystości ogólnoprzedszkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Otrzymane oklaski i pochwały były dla dzieci źródłem wielkiej radości i motywacji.

(0 głosów)