Napisane przez  ZLUN
22
Lut
2010

Stypendystka ZLUN

Magdalena Dudkowska, wszechstronnie uzdolniona uczennica klasy IC Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, została pierwszą stypendystką Zakładu Leczniczego "Uzdrowisko Nałęczów" SA.

W styczniu Magda odebrała dokumenty o przyznanym stypendium z rąk Wojciecha Gucmy - prezesa "Uzdrowiska Nałęczów". W uroczystości uczestniczył starosta puławski Sławomir Kamiński.


Przyznawanie stypendiów uzdolnionym uczniom, to nowa inicjatywa ZLUN SA. Stypendium jest przyznawane na semestry nauki (obecnie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010) dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej wyróżniającego się, który jest dzieckiem osoby zatrudnionej w Zakładzie Leczniczym "Uzdrowisko Nałęczów" SA, pochodzi z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza średniego wynagrodzenia dla województwa lubelskiego i uzyskuje najwyższą ocenę z zachowania lub posiada rekomendację wychowawcy.

autor: (ZLUN)
(0 głosów)