Napisane przez  DU
22
Lut
2010

Uwaga na aukcje internetowe

Kupując na aukcji internetowej mamy takie same prawa, jak przy sprzedaży w sklepie internetowym, pod warunkiem jednak, że zawieramy umowę z profesjonalistą.

Dlatego musimy pamiętać, że naszym kontrahentem na aukcji internetowej nie zawsze jest przedsiębiorca.


Sprzedającymi na aukcjach internetowych bywają zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, które sprzedają niepotrzebne im rzeczy. Niezależnie od tego czy sprzedawca jest, czy nie jest profesjonalistą zawsze będzie odpowiadał za zgodność towaru z ofertą. Przedsiębiorca sprzedający na aukcji odpowiada za towar tak samo jak w przypadku zwykłej sprzedaży internetowej.

Dodatkowo konsument zawierając umowę na odległość z przedsiębiorcą ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, pod warunkiem że cena nie była licytowana, tzn. towar został nabyty przy wykorzystaniu opcji "Kup teraz". Jeżeli kupujący wylicytował cenę, nie może skorzystać z tego prawa. Sprzedawca, który nie jest przedsiębiorcą, będzie odpowiadał za wady towaru z tytułu rękojmi (art. 556-576 k.c.). Tej odpowiedzialności nie można ograniczyć ani wyłączyć. Wobec sprzedawcy, który nie jest przedsiębiorcą, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.

Reklamacja towaru kupionego na aukcji internetowej Jeżeli kupiliśmy towar na aukcji internetowej od przedsiębiorcy, reklamujemy go tak samo, jak w przypadku sprzedaży w zwykłym sklepie.
Sprzedawca będący przedsiębiorcą odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w ciągu 2 lat od daty wydania towaru. W razie wystąpienia niezgodności możemy żądać od sprzedawcy naprawy lub wymiany rzeczy na nową. Reklamację należy złożyć na piśmie, listem poleconym. Oddzielnie wysyłamy towar z kopią pisma reklamacyjnego. Watro zadbać o to, aby przy wysyłaniu towaru towarzyszył nam świadek.

Często zdarza się, że sprzedający nie jest przedsiębiorcą. Taka osoba odpowiada wobec kupującego z tytułu rękojmi, w terminie 1 roku od daty wydania rzeczy. Reklamację składamy tak samo, jak do przedsiębiorcy.

Pamiętaj!
Serwisy aukcyjne umożliwiają kupującym dokonanie oceny wiarygodności sprzedającego poprzez system np. komentarzy wystawianych po zakończeniu aukcji i dostarczeniu towaru lub usługi. Jednak portal aukcyjny odpowiada wyłącznie za jakość świadczonej usługi dostępu do serwisu, a nie za treść i podstawę komentarzy, które mogą być niesprawiedliwe, nieuzasadnione czy wręcz złośliwe.

Sklepy internetowe w Polsce wymagają wiele od konsumenta, ale nie wiele od siebie, dlatego przed aukcją należy sprawdzić:

 • jak długo sprzedający jest użytkownikiem danego portalu aukcyjnego,
 • jak często sprzedaje,
 • kiedy po raz ostatni sprzedał towar,
 • czy ostatnio dokonane transakcje zostały ocenione pozytywnie,
 • czy sprzedawca podaje dokładne informacje o sobie lub swojej działalności,
 • czy podaje informacje o prawach konsumentów,
 • jak reklamuje towary.

Dopiero na tej podstawie można ocenić ryzyko przyszłej transakcji. Na aukcjach internetowych można znaleźć dużo nieprawidłowości, które wynikają z ignorancji sprzedawców, ale również niedoświadczenia kupujących, często ludzi młodych, nie znających swoich praw. Dlatego warto znać swoje prawa oraz wybierać te sklepy, wobec których mamy pewność, że działają profesjonalnie i solidnie. Na co zwrócić uwagę? Nie wszystkie aukcje internetowe działają zgodnie z prawem, a dostępność i zrozumiałość informacji o warunkach transakcji i bezpieczeństwie przesyłanych danych pozostawia wiele do życzenia. Przed aukcją internetową sprawdź czy sprzedawca:

 • podaje swój adres,
 • informuje o koszcie dostawy,
 • podaje informację odnośnie trybu dochodzenia roszczeń, gdyż sprzedawcy nie dokonują rozróżnienia między reklamowaniem na podstawie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową od reklamacji na podstawie gwarancji, a to istotna różnica,
 • daje konsumentowi 2 miesiące na złożenie reklamacji od wykrycia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, gdyż często termin ten jest bezprawnie skracany, np. do 14 dni,
 • podaje informację o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn w terminie dziesięciu dni,
 • nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty ceny przed otrzymaniem towaru, gdyż prawo takiego obowiązku nie przewiduje i tylko od nas zależy, czy się na to zgodzimy,
 • informuje o bezpieczeństwie dostarczanych przez konsumenta danych w ramach przekazywania danych i płacenia za towary,
 • informuje, że konsument ma dostęp do swoich danych: możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji i usunięcia, gdyż sprzedawcy o tym zapominają, mimo ustawowego obowiązku.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przepisy art. 556-581.

autor: Dorota Ulikowska - prawnik
(0 głosów)