Napisane przez  DU
22
Lut
2010

Zanim otworzysz zakład fryzjerski

Konieczny jest odbiór SANEPIDU Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Obowiązki określone wyżej zaczynają ciążyć na danym podmiocie z chwilą, gdy uzyska on status pracodawcy, tzn. z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika. Możliwe jest jednak ich dopełnienie niezwłocznie po rozpoczęciu działalności, jeszcze przed zatrudnieniem pracowników.

Na rozpatrzenie wniosku Inspektor ma 14 dni. Po tym czasie można spodziewać się odbioru lokalu i wydania postanowienia lub decyzji odbioru. Opłata za odbiór uzależniona jest od czasu trwania oględzin obiektu.

Odbioru SANEPIDU wymagają zawsze:

  • zakłady fryzjerskie i kosmetyczne,
  • solaria,
  • fitness,
  • wszelkie lokale gastronomiczne,
  • lokale służby zdrowia – prywatne gabinety,
  • przedszkola,
  • sklepy spożywcze i kosmetyczne.

Przed otwarciem i wyposażeniem takiego zakładu Koniecznie trzeba udać się do Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (OZNS) w stacji SANEPID i przedstawić do uzgodnienia projekt adaptacji lokalu pod konkretną działalność, projekt musi zostać sporządzony przez osobą uprawnioną, w stacji SANEPID, projekt taki zostanie uzgodniony w formie postanowienia do projektu, po uzgodnieniu projektu trzeba złożyć wniosek o odbiór, po złożeniu wniosku i kontroli sanitarnej uzyskuje się odbiór obiektu w formie decyzji, można wtedy rozpocząć działalność, w sytuacji, gdy w lokalu już wcześniej prowadzona była taka działalność i był nadzorowany przez SANEPID należy tylko złożyć podanie o odbiór i umówić się na wizję kontrolną, po której uzyskuje się odbiór w formie decyzji.

autor: Dorota Ulikowska - prawnik
(0 głosów)