22 Gru 2014
Dział: Inne

Niezwykły list

Ten list obiegł już chyba cały wirtualny świat. Trzeba go przeczytać...
22 Gru 2014
Dział: Inne

Kobiety Mickiewicza

O kobietach w życiu Henryka Sienkiewicza opowiedziała Barbara Wachowicz w książce „Marie jego życia”, komentując: Oj, nie miał noblista szczęścia do kobiet.
22 Gru 2014
Dział: Inne

Życie z ceroidolipofuscynozą

Klaudia urodziła się w 2006 r. siłami natury. Prawidłowa pourodzeniowa masa ciała, 10 punktów w skali Apgar. Rozwój psychoruchowy prawidłowy we wszystkich sferach do czwartego roku życia.
22 Gru 2014
Dział: Inne

Ukraiński wirtuoz akordeonu

Laureata międzynarodowych konkursów – 31-letniego akordeonistę Wołodymyra Hajdyczuka (Włodzimierz Gajdyczuk) pochodzącego z miejscowości Czerniowce z zachodniej Ukrainy, miłośnicy gry na akordeonie guzikowym po raz kolejny mogli wysłuchać 21 października br. w sali balowej Pałacu Małachowskich. Przed jednym z koncertów udało się mi zamienić kilka zdań z niezwykle skromnym i uzdolnionym akordeonistą.
22 Gru 2014
Dział: Inne

Nałęczowskie hafty w Ciekotach

„Mikołajkowa” wizyta nałęczowskich pasjonatów twórczości Stefana Żeromskiego w Centrum Edukacyjnym – „Szklany Dom” w Ciekotach wzbudziła ogromne zainteresowanie gości ogólnopolskiego wernisażu prac konkursowych uczniów szkół im. S. Żeromskiego w Polsce.
22 Gru 2014
Dział: Inne

Słowem można wszystko

Wywiad z Szanownym Panem Profesorem Feliksem W., autorem dzieła „O Polsko!”
20 Wrz 2014
Dział: Inne

Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Nałęczowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Równych Szans BONA FIDES z siedzibą w Lublinie, w ramach której działa na naszym terenie Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.
20 Wrz 2014
Dział: Inne

Duża rodzina to rozwiązanie

Co daje dużym rodzinom zrzeszanie się w kołach Związku Dużych Rodzi Trzy Plus? Możliwość wspólnego działania i artykułowania potrzeb dużych rodzin wobec władz samorządowych. A także integruje duże rodziny na danym terenie.
20 Wrz 2014
Dział: Inne

ABC Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z definicją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - rodzina wielodzietna to taka, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się…
20 Wrz 2014
Dział: Inne

Dobre prawo (cz. 3)

Filozofia prawa jest tworem, który, podobnie jak samo prawo, przedstawia się nam jako żywy. Jego życie to przede wszystkim spełnianie się w funkcji źródła inspiracji dla samych usprawnień legislacyjnych. Niemniej, ta funkcja filozofii prawa powinna być widziana jako rezultat szeregu aktywności pokrewnych. Te aktywności to przede wszystkim dyskusje nad najrozmaitszymi teoriami. Filozofia prawa jest tworem…