Napisane przez  Maciej Kasprzyk
20
Wrz
2014

Dobre prawo (cz. 3)

Filozofia prawa jest tworem, który, podobnie jak samo prawo, przedstawia się nam jako żywy. Jego życie to przede wszystkim spełnianie się w funkcji źródła inspiracji dla samych usprawnień legislacyjnych. Niemniej, ta funkcja filozofii prawa powinna być widziana jako rezultat szeregu aktywności pokrewnych. Te aktywności to przede wszystkim dyskusje nad najrozmaitszymi teoriami. Filozofia prawa jest tworem bardzo niejednorodnym. Ciężko mówić o jakimś wspólnym rdzeniu wszystkich teorii. Można jedynie liczyć się z naczelnym, już wspominanym postulatem.

Dyskusje mające na celu dbałość o żywość jakiegoś określonego wzorca, wyznaczającego pewien kierunek toczone są na poziomie dyskursu akademickiego – zarówno na łamach publikacji i periodyków naukowych, jak też w czasie konferencji naukowych czy seminariów poświęconych określonym zagadnieniom. Związana z Lubelszczyzną i kojarzona z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim – Lubelska Szkoła Filozoficzna, prowadziła aktywność filozoficzną na wielu polach. Wiele z tych fragmentów działalności doczekało się licznych opracowań. Filozofia prawa zajmowała w tej aktywności nie mniej eksponowane miejsce.
Nic więc dziwnego, że po to piśmiennictwo sięgają chętnie także młodzi autorzy, w tym również i ja.

3 czerwca 2014 w Puławach odbyła się konferencja naukowa wokół książki „Filozofia prawa Lubelskiej Szkoły Filozoficznej” mojego autorstwa. Uczestnicy konferencji przedstawili referaty, których treść unaoczniała w pierwszym rzędzie to, że filozofia prawa to segment wiedzy o statusie interdyscyplinarnym. Na gruncie tych konstatacji wyrosła polemika dotycząca kondycji filozofii prawa na tle ogólnego stanu humanistyki.

Jak wspomniałem, w czasie konferencji miała miejsce promocja książki. Kluczowym punktem realizacji tego zadania był mój referat, w którym pod- jąłem próbę opisania w sposób zwięzły najważniejszych cech przedmiotowej szkoły. Zainteresowanych zgłębianiem tej problematyki zachęcam do lektury książki, wydanej nakładem Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości”, przy współfinansowaniu przez Województwo Lubelskie w ramach realizacji zadania publicznego.

(0 głosów)