Napisane przez  Bogumiła Wartacz
20
Wrz
2014

Duża rodzina to rozwiązanie

Co daje dużym rodzinom zrzeszanie się w kołach Związku Dużych Rodzi Trzy Plus?

Możliwość wspólnego działania i artykułowania potrzeb dużych rodzin wobec władz samorządowych. A także integruje duże rodziny na danym terenie.

 Do koła mogą należeć rodziny niepełne, osoby będące w konkubinacie?

Rodziny to małżeństwa z dziećmi, ale także wdowy czy wdowcy z dziećmi. Inne osoby mogą być członkami wspierającymi ZDR „Trzy Plus”.

Większość wielodzietnych rodzin potrzebuje wsparcia, boryka się z różnymi problemami i chce poprawić swój los. Liczą na jakieś korzyści, ulgi, a jak zaangażować w działalność koła dobrze sytuowane rodziny? Czy da się zintegrować duże rodziny, gdy niektórzy mówią wprost: Stać mnie, nie będę korzystać z żadnych ulg! 

Przynależność do ZDR „Trzy Plus” nie polega tylko na korzystaniu z ulg, ale przede wszystkim na kreowaniu dobrego wizerunku dużych rodzin. Chyba każda duża rodzina chciałaby być pozytywnie postrzegana w swojej miejscowości. Rodziny dobrze sytuowane nie potrzebują wsparcia materialnego, ale wzmocnienia roli rodziców, która w ostatnim czasie jest stale umniejszana.

Od 16 czerwca br. weszła w życie ogólnopolska karta dużej rodziny, u nas to raczkuje, a jak jest w Lublinie?

W Lublinie karty dużych rodzin wydawane są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, natomiast w części miejscowości wydaje je MOPS lub inne instytucje zapomogowe. Jest to bardzo źle odbierane przez lokalne społeczności. Złośliwi pytają, ile jeszcze różnych zapomóg się takim ludziom należy, nie zdając sobie sprawy, jaką wartość ma duża rodzina i ile dobra wnosi do społeczeństwa. My mówimy, że duża rodzina to nie problem, lecz rozwiązanie. To duże rodziny, wychowując kolejnych obywateli, są przyszłością naszego narodu.

Karta ogólnopolska to jeden rodzaj wsparcia, dodatkowo każda gmina czy miasto może wprowadzić swoją kartę samorządową. Co zyskują: samorząd lokalny, firmy, instytucje – przyjazne dużym rodzinom?
Jak mogą włączyć się w ten program?

Samorząd inwestuje w przyszłość, za- uważając duże rodziny. Instytucje sportowe, kulturalne mogą dotrzeć do większej liczby osób ze swoim programem, a firmy ze swoim towarem. Myślę, że każdy w takiej sytuacji zyskuje, rodziny ułatwienia i zniżki, a druga strona rozwój. Bez rodzin on się nie uda.

W tym roku Lublin sprawuje prezydencję w Forum Samorządowym na Rzecz Dużych Rodzin, w czerwcu zorganizowany został II Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin, na który zjechało 180 rodzin z całej Polski, jaki jest dalszy plan działania, cele, możliwości?

W Lublinie udaje nam się współpracować z miastem i z tej współpracy wynika wiele dobrego, karta dużej rodziny, wspomniany zjazd, ale także rozwiązania skierowane do konkretnych osób. Miasto zauważa poświęcenie i wysiłek rodzin włożony w wychowanie dzieci i dlatego podejmuje działania na rzecz tych rodzin. Zachęcamy inne miasta i gminy do pozytywnych rozwiązań.

Na terenie miasta i gminy Nałęczów mieszka 197 dużych rodzin, liczących 1069 osób, co stanowi 11% mieszkańców, niebawem zawiąże się nałęczowskie koło Związku Dużych Rodzin Trzy Plus. Co chciałaby Pani przekazać wszystkim jeszcze niezdecydowanym rodzicom?

Jako Koło ZDR „Trzy Plus” moglibyście zainicjować powstanie chociażby karty dużej rodziny w gminie. Takie karty wprowadziły już samorządy w Lublinie, Lubartowie, Kraśniku i Białej Podlaskiej, warto zachęcić wasze władze do tej inicjatywy. Dzięki kołu możecie wpływać na politykę rodzinną w waszym rejonie, dzielić się doświadczeniami i wspierać. Bo któż lepiej zrozumie nasze problemy i troski, podkreślam nie tylko te materialne. Matki i ojcowie wychowujący troje i więcej dzieci powinni się zrzeszać dla dobra swoich dzieci.

Szczegóły i zapisy do Związku Dużych Rodzin Trzy Plus na stronie www.3plus.pl

Uwaga: walne zebranie wyborcze 29 sierpnia br. (piątek) o godz. 18.30, 19.00 w budynku dawnej Ochronki im. A. Żeromskiego w Nałęczowie.

(0 głosów)