Napisane przez  Maria Krupa, kierownik MOPS w Nałęczowie
20
Wrz
2014

Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Nałęczowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Równych Szans BONA FIDES z siedzibą w Lublinie, w ramach której działa na naszym terenie Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.

Dzięki nawiązanej współpracy dla mieszkańców gminy Nałęczów w dniu 26.07.2014 r. w ramach MCPI zorganizowano bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną. Porady udzielane były w godzinach od 10 do 18 w budynku Urzędu Miejskiego w Nałęczowie. Podczas ośmiogodzinnego dyżuru psycholog Ewy Bartos i mecenas Agnieszki Kosowskiej z indywidualnych porad skorzystało łącznie 14 osób. Wsparcie jest kierowane tylko do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, a także osób doświadczających przemocy w rodzinie. Ze wsparcia nie mogą korzystać sprawcy przestępstw.

Celem tej inicjatywy jest niesienie pomocy osobom potrzebującym oraz zwiększenie dostępu do specjalistycznej pomocy. Mamy nadzieje, że kontakt ze specjalistami zapoczątkuje interdyscyplinarną pomoc dla mieszkańców naszej gminy. Poprzez te działanie chcemy również zwiększyć skuteczność pomocy i budować świadomość w zakresie możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach, związanych z przestępczością i przemocą w rodzinie.

Kolejny dyżur specjalistów w ramach Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Nałęczowie odbędzie się 27.09.2014 r. Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych porad psychologa lub prawnika proszone są o wcześniejszy kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nałęczowie w celu umówienia na spotkanie. MOPS ul. Kolejowa 7, tel. (81) 501-44-81.

Dodatkowe informacje na temat Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej mogą Państwo uzyskać: http://stowarzyszeniebonafides.pl/centrum-pomocy-interdyscyplinarnej/

(0 głosów)