Napisane przez  AKR
19
Lut
2009

Prawie jak zawodowcy

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Nałęczowie 

Druhny i druhowie z nałęczowskiej OSP zostali docenieni przez władze powiatowe i wojewódzkie, za sprawne działanie i nieustanny rozwój, doszkalanie. Podczas Walnego zebrania Sprawozdawczego (06.02.2009). To prawie zawodowcy, mówili ich zwierzchnicy. Odchodzą też od początkowego pomysłu, by utworzyć w Nałęczowie posterunek Państwowej Straży Pożarnej. Nałęczowscy ochotnicy stają na wysokości zadania. 

Jak minął 2008 rok? Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nałęczowie złożył sprawozdanie z działalności jednostki za miniony rok. W ubiegłym roku z szeregów OSP odszedł na wieczną służbę dh Józef Kępiński wieloletni naczelnik i gospodarz nałęczowskiej jednostki odznaczony złotym znakiem związku. 

W roku 2008 na 60 zbiórkach szkoleniowych strażacy szkolili się z zakresu udzielania pomocy medycznej, taktyki działań gaśniczych, bhp, prowadzenia działań ratowniczych oraz sprawowania i obsługi sprzętu. Jednym z ważniejszych zadań są szkolenia podnoszące kwalifikacje strażaków i tak w miesiącach wiosenno - letnich ośmiu strażaków odbyło szkolenie szeregowców pierwszego stopnia, pięciu szkolenie ratowników medycznych pierwszego stopnia oraz dwóch strażaków uczestniczyło w szkoleniu medycznym drugiego stopnia w ośrodku szkoleniowym PSP w Kirowym Gościńcu. W ubiegłym roku strażacy brali udział w 94 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym wyjazdy do wypadków samochodowych 13 razy, pożary 17 razy, pozostałe wyjazdy to miejscowe zagrożenia. We wrześniu odbyły się ćwiczenia na obiekcie sanatoryjnym przeprowadzone przez Komendę Powiatową PSP w Puławach oraz naszą jednostkę OSP, które były połączone z pokazami uwalniania rannych oraz udzielania pomocy medycznej. W ramach długoletniej współpracy OSP w Nałęczowie brała udział w ćwiczeniach gaszenia pozorowanego pożaru oraz ewakuacji ludzi w Nestle Waters Polska S.A. ZP Nałęczowianka. Ponad to strażacy brali także czynny udział w życiu naszego środowiska: uczestniczyli w ważnych Uroczystościach Kościelnych, zabezpieczali coroczny festyn BS w Nałęczowie, występy zespołów tanecznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, wyścig kolarski SKODA MTB GRAND PRIX 2008 i SKANDIA MARATON 2008, Tour de Pologne, zawody balonowe oraz sylwestrowe biegi uliczne. Nałęczowska Straż w ubiegłym roku otrzymała skokochron, który znajduje się na wyposażeniu samochodu GBA Mercedes, a został zakupiony dzięki wsparciu sponsorów, którym gorąco dziękujemy: PZU, Spółdzielni Mieszkaniowej "Przedwiośnie", BS w Nałęczowie oraz Zakładowi Leczniczemu Uzdrowisko Nałęczów. Ze środków własnych oraz dofinansowania z KSRG zostały także zakupione ubrania specjalne USP, buty strażackie oraz mundury. 

Sprawność jednostki ratowniczo-gaśniczej wymaga poważnych nakładów finansowych związanych ze stałym uzupełnianiem sprzętu ratowniczego, sprzętu ochrony osobistej, utrzymaniem budynków, dlatego też wszystkim którzy umożliwiają realizację tych zadań Zarząd OSP w Nałęczowie składa podziękowania, a szczególnie Panu Burmistrzowi Miasta Andrzejowi Ćwiekowi, Radzie Miejskiej, Zarządowi Powiatowemu i Zarządowi Wojewódzkiemu ZOSP RP, Komendzie Powiatowej i Komendzie Wojewódzkiej PSP. Zarząd dziękuje również spółce Nałęczowianka za comiesięczne wspieranie napojami chłodzącymi, Bankowi Spółdzielczemu za coroczne wsparcie finansowe oraz Zakładowi Leczniczemu Uzdrowisko Nałęczów za umożliwianie pobytu w SPA oraz na sali gimnastycznej. Zarząd OSP w Nałęczowie z okazji Nowego Roku 2009 składa wszystkim strażakom, przyjaciołom i sympatykom strażackiej organizacji wszelkiej pomyślności niech będzie on lepszy od poprzedniego i przyniesie wiele korzystnych zmian dla wszystkich. 

(AKR)
(0 głosów)