Napisane przez  red
23
Kwi
2012

Moje gimnazjum

Komitet Organizacyjny I Zjazdu Absolwentów Gimnazjum ogłasza konkurs literacki pt.: "Moje gimnazjum - wspomnienia w oczach absolwenta"

Prace w formie pisemnej format A4 - 1 strona prosimy nadsyłać do dnia 1 maja 2012 r. na adres:

Gimnazjum w Nałęczowie
ul. Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów.

Praca powinna być opatrzona metryczką, która zawiera: imię, nazwisko, klasę, rok ukończenia.
Termin ogłoszenia wyników 7 maja 2012 r. na stronie internetowej szkoły: www.gimnaleczow.nazwa.pl

Najciekawsze prace zostaną opublikowane w folderze promującym szkołę.

(0 głosów)