Napisane przez  US, LS
23
Kwi
2012

Gimnazjum dostaje imię...

13 lat minęło od powołania do życia gimnazjów, 10 lat od ukończenia szkoły przez pierwszych absolwentów. Historia niby krótka, a tak wiele się działo.

W latach 1999/2000 i 2000/2001 gościliśmy w Szkole Podstawowej w Nałęczowie i byliśmy samodzielną jednostką oświatową. Od 1 września 2001 roku Gimnazjum w Nałęczowie weszło w skład Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego i zostało przeniesione do swojego budynku przy ulicy Spółdzielczej 17. 1 września 2010 roku znowu odzyskaliśmy samodzielność.

Wiadomo, że gimnazjum zrzesza młodzież w bardzo trudnym okresie rozwoju, stąd potrzeba skupienia jej uwagi wokół ideałów, które byłyby bliskie uczniom i integrowały społeczność w sprawach ważnych dla młodego pokolenia, jednocześnie pozwoliłyby na identyfikowanie się ze szkołą nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale również społeczności lokalnej. W związku z tym nauczyciele, rodzice i uczniowie podjęli starania o nadanie imienia szkole, zwracając się z pismem o wyrażenie zgody do Burmistrza Nałęczowa Andrzeja Ćwieka. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o rozpoczęciu prac nad nadaniem imienia szkole.

2010

W październiku 2010 r. ogłoszony został konkurs na wybór kandydata na patrona Gimnazjum w Nałęczowie. Regulamin zakładał, że kandydatem może być osoba, osoby lub instytucje związane z Nałęczowem. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na maj 2011 roku. Głosy można było oddawać przez Internet, listownie lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

2011

25 maja 2011 r. komisja złożona z uczniów, rodziców i nauczycieli podliczyła oddane głosy i sporządziła protokół. Spośród 434 ważnych głosów najwięcej, bo 130, oddano na Michała Elwiro Andriollego. 95 głosów uznano za nieważne, ponieważ dotyczyły kandydata nie związanego z Nałęczowem.
O wynikach głosowania i wyborze kandydata na patrona dyrektor Gimnazjum w Nałęczowie poinformował burmistrza Nałęczowa.
Burmistrz Andrzej Ćwiek z uznaniem przyjął decyzję o wyborze Michała Elwiro Andriollego na patrona gimnazjum i podziękował wszystkim za zaangażowanie i włożony wysiłek w działaniach nad nadaniem imienia szkole.

W listopadzie 2011 r. Rada Pedagogiczna gimnazjum w obecności przedstawicieli rodziców i uczniów przyjęła harmonogram działań związanych z nadaniem imienia i sztandaru. Pod koniec listopada 2011 r. zorganizowano spotkanie rodziców, nauczycieli, miejscowych artystów z udziałem burmistrza Nałęczowa w celu wypracowania pomysłu na wizerunek sztandaru szkoły. Prace nad kształtem sztandaru kontynuowano w kolejnych miesiącach.
W lutym 2012 roku - Konrad Rządowski - artysta grafik, nauczyciel Liceum Plastycznego w Nałęczowie i Piotr Kanarek - artysta grafik, rodzic ucznia gimnazjum, mieszkaniec Nałęczowa, zaprezentowali projekty sztandaru. Ponadto Konrad Rządowski przedstawił projekt logo szkoły i wzór pieczęci.

2012

1 marca przedstawiciele rodziców i nauczycieli ostatecznie zdecydowali o wyborze wizerunku sztandaru i kształcie logo gimnazjum. Przyjęto projekt sztandaru w wersji Piotra Kanarka, a projekt logo i pieczęci według Konrada Rządowskiego. Następnie podjęto rozmowy z wykonawcami sztandaru. Spośród kilku ofert zdecydowaliśmy wybrać usługi, świadczone przez Zakład Haftu Artystycznego w Piotrkowie Trybunalskim z uwagi na nietypowy wzór haftu na sztandarze.

W dniu 8 marca dyrektor gimnazjum, koordynator przedsięwzięcia i projektant sztandaru przedłożyli wykonawcy dokumentację i uzgodnili warunki realizacji zamówienia. Oczekiwany termin realizacji zamówienia uzgodniono na lipiec.

autor: Urszula Stefanyszyn, Leszek Surdacki
(0 głosów)