Napisane przez  red
19
Kwi
2009

W świecie NGO

CO TO JEST NGO?
Non Governmental Organisation - organizacja pozarządowa, angielska nazwa oraz skrót NGO jest o tyle istotny, iż używają go najczęściej Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska oraz inne instytucje międzynarodowe. Skrótu NGO lub odmiany NGO?s używa coraz więcej działaczy tychże organizacji oraz znawców tematu. Coraz częściej używają go również politycy i urzędnicy, nie zawsze jeszcze dobrze rozumiejąc specyfikę tego sektora. 

Organizacja pozarządowa to nienastawiona na zysk i dobrowolna pod względem członkostwa grupa obywateli, zorganizowana na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w której zakres zainteresowań wchodzą kwestie służące dobru powszechnemu. Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) pełnią różnorodne funkcje społeczne i składając się z ludzi posiadających wspólny cel, naświetlają rządom potrzeby obywateli, a także zachęcają obywateli państw do udziału w życiu swej społeczności. Niektóre z nich zorganizowane są wokół konkretnej sprawy, jak prawa człowieka, ochrona środowiska czy zdrowie lub osoby niepełnosprawne. 

(0 głosów)