Dział: Inne

Rozmowa z Komendantem Posterunku Policji w Nałęczowie - Waldemarem Tupajem

- Na jakich zasadach funkcjonuje obecnie Posterunek Policji w Nałęczowie?

Wz(LOT) uzdrowisk

Nałęczów - miasteczko uzdrowiskowe o niewątpliwych walorach zdrowotnych, które zawdzięcza naturze. Ten dar natury wykorzystywany jest już od 125 lat, bo tyle liczy sobie "Uzdrowisko Nałęczów". Przechodziło ono szereg przeobrażeń, dostosowywało się do aktualnych warunków ekonomicznych i potrzeb kuracjuszy. Obecnie kondycja sanatoriów w Polsce "jaka jest każdy widzi". A przecież "Turystyka uzdrowiskowa w Polsce jest jednym z priorytetowych produktów markowych skierowanych na rynki zagraniczne.
Dział: Inne

"Czar Nałęczowa niech trwa"

Nałęczowski Ośrodek Kultury w sezonie wiosenno - letnim przygotował szereg imprez kulturalnych o urozmaiconym poziomie i charakterze. Dzięki finansowemu wsparciu sponsorów tych imprez udało się zaspokoić chyba najwybredniejsze gusta i guściki mieszkańców Nałęczowa oraz kuracjuszy.
Dział: Inne

Gorący temat

W związku z planami wykorzystania naturalnych gorących źródeł istniejących w naszym regionie 6 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy Nałęczów doszło do spotkania władz samorządowych lokalnych, powiatowych i wojewódzkich ze specjalistami w dziedzinie hydrologii i geologii. Honorowym gościem tego spotkania był prof. Johann Goldbrunner z austriackiej Styrii, słynącej z eksploatowanych tam źródeł termalnych.