Napisane przez  BW
21
Wrz
2003

Wz(LOT) uzdrowisk

Nałęczów - miasteczko uzdrowiskowe o niewątpliwych walorach zdrowotnych, które zawdzięcza naturze. Ten dar natury wykorzystywany jest już od 125 lat, bo tyle liczy sobie "Uzdrowisko Nałęczów". Przechodziło ono szereg przeobrażeń, dostosowywało się do aktualnych warunków ekonomicznych i potrzeb kuracjuszy. Obecnie kondycja sanatoriów w Polsce "jaka jest każdy widzi". A przecież "Turystyka uzdrowiskowa w Polsce jest jednym z priorytetowych produktów markowych skierowanych na rynki zagraniczne.
Posiadając bogate walory naturalne z właściwościami leczniczymi, źródłami wód mineralnych, mikroklimatem, obszar Polski niewątpliwie wyróżnia się pod tym względem wysoką atrakcyjnością i konkurencyjnością na tle Europy. Jednak polskie uzdrowiska są niedoinwestowane i wymagają gruntownej restrukturyzacji oraz promocji." - powiedział w swoim wystąpieniu Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej p. Andrzej Kozłowski na seminarium poświęconym "Szansom rozwoju turystyki uzdrowiskowej" zorganizowanym w dniach 7 - 9 sierpnia w nałęczowskim Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Energetyk".

   Do Nałęczowa przybyli delegaci ze wszystkich niemal polskich gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk reprezentujący Unię Uzdrowisk Polskich oraz Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, a także zaproszeni goście z ministerstwa i instytucji związanych z turystyką i promocją, m.in.: p. Elżbieta Wyrwicz vc-e Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej, p. Mieczysław Kucharski z Izby Gospodarczej Uzdrowiska Polskie, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej p. Andrzej Kozłowski, p. Krystyna Dąbkowska z Departamentu Rozwoju Wsi przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
   "Tematem spotkania była m.in. możliwość pozyskiwania funduszy strukturalnych na promocję gmin uzdrowiskowych i turystyki zdrowotnej." - informował jeden z organizatorów spotkania p. Grzegorz Łoza z "Uzdrowiska Nałęczów", dodając, iż "na rozwój turystyki, na jej promocję z funduszy strukturalnych przewidziana jest dla naszego kraju kwota rzędu 400 miliomów euro. Suma ta teoretycznie jest do wykorzystania. Jeśli uda się nam pozyskać, choć jej cząstkę będzie to sukces. Ale do tego potrzebna jest znajomość celów programów, monitorowanie ich oraz pomoc fachowców w opracowywaniu projektów, propozycji kierunków działań rozwoju uzdrowiska, aby przedsięwzięcie uzyskało aprobatę i fundusze na jego realizację z unijnego budżetu"
   Spotkanie przedstawicieli Unii Uzdrowisk Polskich oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP miało również na celu zapoznanie się ze sposobami promowania uzdrowisk nie tylko w kraju, ale i za granicą oraz wskazanie kierunku zmian, jakie powinny towarzyszyć otwieraniu się krajowych uzdrowisk na rynki zagraniczne oraz o roli Lokalnych Organizacji Turystycznych (LOT) w tych działaniach.

   W Polsce LOT powstała m.in. na terenie powiatu kłodzkiego z inicjatywy starosty powiatu kłodzkiego. "Ma swój statut, działa, pozyskuje kolejnych członków. Jako instytucja pozarządowa ma większe prawa i możliwości działania niż samodzielni przedsiębiorcy, a jej finansowanie może sięgać do 80%." - informował p. Robert Germański - z Zespołu Uzdrowisk Polskich S.A. w Polanicy Zdroju, dodając, iż "wśród Unii Uzdrowisk Polskich wytworzyła się nieformalna grupa czterech uzdrowisk promujących się aktywnie na rynkach zagranicznych. Skupia ona Uzdrowiska: Nałęczów, Busko Zdrój, Połczyn oraz Zespól Uzdrowisk Kłodzkich (ZUK): Polanica, Duszniki, Kudowa Zdrój, które zintegrowały się w 1974 roku." Uzdrowiska te promują się już na rynkach zagranicznych, stawiają na swój rozwój.
   Sprywatyzowane "Uzdrowisko Nałęczów" realizuje dalekosiężne plany - nowe inwestycje, ustawicznie dostosowuje się do aktualnych standardów i oczekiwań klientów, szkoli personel, by zniwelować bariery językowe oraz zabiega o połączenie sił: władz lokalnych, uzdrowiska oraz prywatnych przedsiębiorców związanych z turystyką w ramach LOT. Bowiem "Konieczna jest zmiana mentalności nas - mieszkańców gminy uzdrowiskowej, musimy zrozumieć, że tworzymy wspólnotę, wszyscy pracujemy na nasz wizerunek u odwiedzających nas turystów. Właściciele kwater prywatnych, sklepów, restauracji itp., powinni skupić się w ramach Lokalnych Organizacji Turystycznych. Wspierać się i promować nawzajem, zadbać, by przyjeżdżający do kurortu goście wykorzystali w pełni atrakcje, jakie region może im zaoferować. Każda instytucja, prywatny przedsiębiorca jest jednym z ogniw, które trzeba połączyć" - twierdzi Prezes "Uzdrowiska Nałęczów" p. Wojciech Gucma. I popiera ideę utworzenia w Nałęczowie LOT jak ma to miejsce w innych gminach uzdrowiskowych w Polsce.
   Jak informował p. G. Łoza " To na razie wstępna faza powstawania LOT "Ziemia Nałęczowska" skupiającej trzy gminy: Wąwolnicę, Wojciechów i Nałęczów. Jej głównym celem i zadaniem ma być działanie na rzecz promocji tych trzech gmin, aktywizacja podmiotów zainteresowanych napływem turystów oraz wykorzystanie do tych celów funduszy strukturalnych".
   Spotkanie na seminarium było tylko impulsem do działań, jakie należy podjąć, by odnaleźć się w nowej rzeczywistości, rozwijać się. Gdyż według prognoz dyrektora ds. Marketingu Europejskiego Związku Uzdrowisk Reinharda Petry "Turystyka zdrowotna w ciągu 10 lat będzie najszybciej rozwijającym się przemysłem". Rozwój ten będzie miał na celu wykorzystanie uzdrowisk nie tylko do lecznictwa, ale paralecznictwa: zabiegów wspomagających dbanie o sylwetkę, urodę, zabiegów profilaktycznych zapobiegających różnym schorzeniom. Wzbogacanie oferty i podnoszenie jakości usług spełniających różnorodne oczekiwania klientów, to kolejny krok w lepszą przyszłość, która, miejmy nadzieję, czeka także "Uzdrowisko Nałęczów" oraz Unię Uzdrowisk Polskich z LOT - dobrym lekarstwem na poprawę dotychczasowej kondycji.
B. Wartacz

LOT to lokalne ogniwo Polskiej Organizacji Turystycznej, które skupia wysiłki samorządów terytorialnych i lokalnej branży turystycznej. Do zadań tego stowarzyszenia należy: integrowanie społeczności lokalnej, tworzenie i rozwój "produktu turystycznego" wokół lokalnych atrakcji turystycznych, promocja oraz gromadzenie i aktualizowanie informacji o tych atrakcjach i produktach, a także prowadzenie i utrzymywanie lokalnych punktów informacji turystycznej. LOT jako stowarzyszenie ma możliwości ubiegania się o dotacje, środki z programów i funduszy UE.
(0 głosów)