Dział: Inne

Udrożniona droga

Najprawdopodobniej już w październiku ruszą prace remontowe przy odcinku starej drogi wylotowej do Wojciechowa. Droga została poważnie uszkodzona w czasie zimowej odwilży. Trzeba będzie naprawić nawierzchnię, oczyścić rowy melioracyjne i odbudować przepust pod nią.
Dział: Szkoły

Co nowego w przedszkolu im. Adasia Żeromskiego?

Od 1 września weszły w życie podwyżki czesnego za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Za pełny pobyt (10 godzin dziennie) rodzice będą płacić 100 zł miesięcznie, zamiast dotychczasowych 90. Za 7 - godzinne zajęcia zaś- 50 zł (dotychczas 45). decyzję o podwyżkach podjęła Rada Miasta na sesji 21 sierpnia. W czasie sesji przeciwny podwyżce był radny Wojciech Chamerski. Ponadto trzy osoby wstrzymały się od głosu.
Dział: Ogólna

Wspomnienia Czesława Sołdka ps. "Biały" - wstęp

"Być może wybuchnie wojna i każdy w miarę swoich możliwości powinien bronić swojego kraju. Być może spotkamy się w konspiracji, gdzie należy dokładnie wypełniać zadania zlecone nam przez przełożonych ..."
Dział: Inne

Rozmowa z Naczelnikiem Nałęczowskiej Kolejki Wąskotorowej p. Stanisławem Ogonkiem

- Po półtorarocznej przerwie wyruszyła w trasę Nałęczowska Kolejka Wąskotorowa, jak ocenia Pan tegoroczny sezon wiosenno - letni?