Napisane przez  BW
21
Wrz
2003

Rozmowa z Komendantem Posterunku Policji w Nałęczowie - Waldemarem Tupajem

- Na jakich zasadach funkcjonuje obecnie Posterunek Policji w Nałęczowie?

- W dniu 15.10.2002r. decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Puławach w miejsce zlikwidowanego Rewiru Dzielnicowych w Nałęczowie powstał Posterunek Policji, w którym pracuję wraz z siedmioma policjantami. Jest to jednostka bezpośrednio podległa Komendzie Powiatowej Policji w Puławach. Z uwagi na mały stan etatowy Posterunku brak jest dyżurnych, ale zabezpieczenie terenu miasta i gminy Nałęczów odbywa się prawie całodobowo.
- Na szczeblu powiatowym doszło w ostatnim czasie do zmian - 14.08. br. stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Puławach objął mł. insp. Zygmunt Sitarski. Co oznacza to dla nałęczowskiej Policji?
- Jeżeli chodzi o zmiany na szczeblu powiatowym to mogę zapewnić, że nie mają one bezpośredniego wpływu na pracę Policji w Nałęczowie. O jakichkolwiek zmianach w strukturze działania Posterunku Policji w Nałęczowie w obecnej chwili nic mi nie wiadomo.
- Od pierwszego lipca br. Poszerzył się zakres obowiązków policjantów. Czy nowe kompetencje usprawnią dotychczasową pracę funkcjonariuszy Policji?
- Od 1 lipca 2003r. po nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego został poszerzony zakres obowiązków policjantów. Policja przejęła znaczną część zadań od Prokuratury, między innymi ma obowiązek prowadzenia śledztw. Jednak, aby usprawnić działania Policji w tym zakresie wprowadzono tzw. system zapiskowy prowadzenia dochodzeń. System ten pozwala odciążyć policjantów w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych. I tak w przypadku spraw, w których brak jest jakichkolwiek informacji na temat sprawcy bądź przedmiotu przestępstwa, postępowanie jest umarzane w krótkim terminie, a następnie wprowadzane do systemu komputerowego, gdzie w dalszym ciągu podlega naszemu zainteresowaniu. Z chwilą ustalenia sprawcy jest na nowo podejmowane do prowadzenia.
- Jak minęły wakacje - czy było bezpiecznie?
- Generalnie podczas wakacji stan bezpieczeństwa na terenie działania Miasta i Gminy Nałęczów nie uległ znacznej zmianie. Odbyło się więcej imprez kulturalnych, koncertów, do których zabezpieczenia kierowano miejscowych policjantów. Nie odnotowano większych zakłóceń ładu i porządku publicznego. Inne zdarzenia kształtowały się na poziomie lat ubiegłych.
- Zaczął się nowy rok szkolny; jak wygląda dotychczasowa współpraca Policji z nałęczowskimi Szkołami?
- Oczywiście od kilku lat działam z Dyrektorami Szkół naszego rejonu w zakresie przeciwdziałania przemocy, narkomanii, alkoholizmowi i wszelkim innym patologiom występującym w naszych szkołach. Uważam, że lepiej i skuteczniej jest zapobiegać, niż walczyć z tymi zjawiskami. Szkoły chętnie realizują te zadania wspólnie z policjantami, co odzwierciedla się w przeprowadzanych pogadankach z młodzieżą szkolną. Organizujemy również wspólnie ze szkołami akcje - "Bezpieczna droga do szkoły ,"Przemoc w rodzinie" itp.
- Czy w naszym regionie jest praktykowane znakowanie rowerów i co Pan sądzi o pomyśle obowiązkowego ubezpieczenia OC rowerzystów?
- W chwili obecnej znakowaniem rowerów zajmuje się Komenda Powiatowa Policji W Puławach, co nie znaczy, że tak musi być zawsze. Przeprowadzimy rozpoznanie wśród mieszkańców naszego rejonu i o ile będzie takie zainteresowanie akcję znakowania rowerów przeprowadzimy na naszym terenie. O pomyśle obowiązkowego ubezpieczenia OC rowerzystów nie mam jednoznacznie sprecyzowanego zdania. W mojej dotychczasowej pracy nie miałem takich przypadków, żeby zachodziła konieczność korzystania z ubezpieczenia OC rowerzysty.
- Co zdaniem Pana usprawniłoby działania Policji w naszym lokalnym środowisku, jakie są aktualne potrzeby?
- Jeżeli chodzi o usprawnienie działania Policji w naszym rejonie, to na pewno zwiększenie stanu etatowego Posterunku Policji w Nałęczowie. Z uwagi na uzdrowiskowy charakter naszej miejscowości ważne jest, by np. personel sanatoriów uczulał, uświadamiał kuracjuszy, aby należycie zabezpieczali swoje mienie, bo starania ze strony gospodarzy często nie wystarczają. Chociaż ich obowiązkiem jest lepsze zabezpieczenie pokoi pensjonariuszy, szczegółowa kontrola wydawanych kluczy, dobrze strzeżone parkingi samochodowe przy Sanatoriach itp. Następną sprawą jest pomoc mieszkańców naszego rejonu w zwalczaniu przestępczości tzn., że nie tylko Policja ma dbać o bezpieczeństwo, ale każdy obywatel swoją postawą może się do tego przyczynić informując nas o zauważonych naruszeniach przepisów prawnych.
Rozmawiała: Bogumiła Wartacz
(0 głosów)