Napisane przez  BW
21
Wrz
2003

Gorący temat

W związku z planami wykorzystania naturalnych gorących źródeł istniejących w naszym regionie 6 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy Nałęczów doszło do spotkania władz samorządowych lokalnych, powiatowych i wojewódzkich ze specjalistami w dziedzinie hydrologii i geologii. Honorowym gościem tego spotkania był prof. Johann Goldbrunner z austriackiej Styrii, słynącej z eksploatowanych tam źródeł termalnych.

   W tym biednym niegdyś regionie Austrii od lat 70. zaczęto eksperymentować z gorącymi źródłami, które w pokładach alpejskich na głębokości 2000m miały temperaturę +100°C. Warunki termiczne wody pozwalały na jej wykorzystanie do celów rekreacyjnych, a także do ogrzewania geotermalnego obiektów powstałych w wyniku błyskawicznego rozwoju infrastruktury turystycznej w tym regionie. Naturalnie ciepła woda o walorach zdrowotnych stała się dla Styrii prawdziwą żyłą złota.
   W naszym regionie od pewnego czasu zaczęto coraz poważniej myśleć o poszukiwaniu i wykorzystaniu tych naturalnych bogactw, które odpowiednio wykorzystane mogłyby również stać się kolejną atrakcją uzdrowiska. Doszło, więc do rozmów ze stroną austriacką, do wizyty Samorządowców Lubelszczyzny w Styrii - austriackim "zagłębiu" geotermicznym. Osiągnięcia Austriaków w tej dziedzinie zainspirowały Samorządowców Lubelszczyzny do dalszych działań, bowiem lipcowa wizyta w Austrii zaowocowała podpisaniem porozumienia między Województwem Lubelskim a austriackim regionem Styrią. Natomiast 14 lipca Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę dotyczącą rozpoczęcia budowy term. Wstępnie przeznaczono na ten cel 400 tys. zł z budżetu Samorządu Wojewódzkiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pomoc finansową przy tworzeniu "Studium" i pierwszego odwiertu obiecała również strona austriacka.
   Interdyscyplinarne "Studium" zawierać ma rzetelne informacje na temat właściwości i usytuowania naturalnych źródeł ciepłej wody w powiecie puławskim. Umożliwiłoby ono wytyczenie miejsca, w którym powstałby pierwszy odwiert hydrogeologiczny. Pracami badawczymi, oceną ryzyka inwestycji, planowaniem geologicznym i technicznym, kontrolowaniem przebiegu działań od lat zajmuje się właśnie prof. J. Goldbrunner, z którego doświadczenia chcieliby skorzystać nasi inwestorzy.
   Na tym etapie badania potwierdzą korzystne do eksploatacji warunki wodne lub im zaprzeczą. Jednak i w tym przypadku jest alternatywa, by ewentualne skąpe źródła gorących wód podziemnych wspomóc energią słoneczną wykorzystując baterie słoneczne.

   Sierpniowe spotkanie miało na celu konfrontację dotychczasowych ustaleń władz Samorządowych z opiniami polskich geologów i hydrologów. Specjaliści w tych dziedzinach mieli okazję osobiście rozmawiać z twórcą term działających w Austrii. Pytania dotyczyły w głównej mierze sposobu wykorzystania geotermalnych właściwości wody, funkcjonowania term i utylizacji wykorzystanej wody.
   Polscy eksperci ostudzili nieco temperaturę rozmów o planach na wykorzystanie ciepłych źródeł wody. Konwersacja przynosiła różne często rozbieżne opinie, szczególnie w przypadku temperatur, jakie występują w danym podłożu i kwestionowano niejednokrotnie wiarygodność przedstawionych dotychczas danych, bowiem teren powiatu puławskiego nie został do tej pory zbadany pod tym kątem. Co prawda prowadzono już tu odwierty, ale w poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziemnego. Badania hydrologiczne przeprowadzane były sporadycznie, np. przy okazji budowy kanalizacji.
   Stanowiska ekspertów mimo pewnych różnic były jednak zgodne, co do potrzeby i sensowności podjęcia wyzwania, jakie zainicjowali Samorządowcy - budowy term. Zdeklarowali oni także chęć uczestniczenia w pracach nad sporządzaniem koniecznego "Studium", które wykaże czy pójdziemy w ślady Austriaków.
B. Wartacz
  • 33_termy
(0 głosów)