Napisane przez  red
11
Kwi
2008

Będzie nowy wiceburmistrz

Dotychczasowy zastępca burmistrza Mariusz Topolski, pracujący na tym stanowisku od stycznia 2007 roku, zrezygnował z pełnionej funkcji. Informację o tej decyzji burmistrz Andrzej Ćwiek przekazał wszystkim obecnym na XIV sesji Rady Miasta (04.04.2008). Dla wielu osób była to decyzja zaskakująca. Jednak zastępca burmistrza nie chciał komentować swojej decyzji na łamach prasy.

- Decyzja pana Mariusza Topolskiego świadczy o jego lojalności i odpowiedzialności za losy miasta i gminy. - określił krótko decyzję swojego dotychczasowego zastępcy burmistrz Andrzej Ćwiek. Od 1 maja zastępcą burmistrza na Nałęczowa będzie Andrzej Rumiński, jeszcze kilka dni temu zastępca burmistrza Bełżyc. Wiele osób zastanawia się, dlaczego właściwie doszło do tej zmiany i kim jest nowy zastępca. Poprosiliśmy burmistrza, do którego kompetencji należy powoływanie i odwoływanie swojego następcy, o zarekomendowanie swojego nowego zastępcy mieszkańcom miasta i gminy Nałęczów.

- Pana Artura Rumińskiego poznałem na początku mojej kadencji przy okazji wstąpienia Nałęczowa do Celowego Związku Gmin "PROEKOB", którego był pomysłodawcą, organizatorem i przewodniczącym zarządu. - mówi burmistrz Andrzej Ćwiek. - Od 2002 roku pełnił funkcję zastępcy burmistrza w Bełżycach. Posiada dużą wiedzę i doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu gospodarką i inwestycjami gminy, miał duży udział w restrukturyzacji zadłużenia gminy Bełżyce. Interesujący jest sposób sfinansowania kompleksowej modernizacji i rozbudowy oświetlenia gminy Bełżyce. Wymiana oświetlenia na energooszczędne przyniosła takie oszczędności w opłatach za energię, że to one pokryły nie tylko koszt samej modernizacji, ale pozwoliły rozbudować istniejącą sieć oświetlenia. Pan Rumiński jest też pomysłodawcą i twórcą "Polskiego Festiwalu Koni". Jest także współpracownikiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji. Jestem przekonany, że fachowość pana Artura Rumińskiego, jego pracowitość, doświadczenie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji dobrze przysłużą się naszemu miastu i gminie.

I oby się tak stało. Zaś wiceburmistrzowi Mariuszowi Topolskiemu dziękujemy za współpracę i życzymy wszystkiego dobrego oraz rychłego znalezienia satysfakcjonującej pracy.

(RED)
(0 głosów)