Napisane przez  red
20
Lut
2003

Jest budżet

30 grudnia 2002r odbyła się (o dość nietypowej, późnej porze, bo o godz. 12) kolejna sesja Rady Miasta. Zajęto się na niej głównie uchwaleniem budżetu gminy na kolejny rok. Po sesji odbyło się w kawiarni "Monika" zwyczajowe, coroczne spotkanie opłatkowe władz miasta, radnych i zaproszonych gości- sołtysów oraz dyrektorów i kierowników placówek podlegających burmistrzowi. Jak zwykle towarzyszyła temu świąteczna, uroczysta atmosfera życzeń, toastów oraz wymiany poglądów.

   Wracając do tegorocznego budżetu, to uchwalono go przytłaczającą większością głosów (tak jak w poprzednich latach)- na 15 radnych 14 głosowało za przyjęciem budżetu, jedyną osobą która nie głosowała "za" była radna Marta Głos z Bronowic.
   Przy przygotowaniu budżetu, którego wstępny zarys opracował Zarząd Miasta poprzedniej kadencji, doszło do pewnych dyskusji na forum Rady i komisji Rady, np. radny Włodzimierz Mędrek z Kolonii Bochotnica zaproponował, by środki przeznaczone jeszcze w poprzednim budżecie na budowę kanalizacji dla ulic Spacerowej, Piaskowej, Charz "A" i Wiejskiej przerzucić na budowę hali rekreacyjno-sportowej. Ta propozycja została jednak odrzucona i w stosunku do projektu budżetu nie nastąpiły prawie żadne zmiany.
(0 głosów)