Napisane przez  red
20
Lut
2003

Profilaktyki ciąg dalszy

Podobnie jak w latach ubiegłych w internacie Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego odbyły się zajęcia alternatywne.


   W tym roku był to jubileuszowy piąty TYDZIEŃ ALTERNATYWNY, co świadczy o tym, że profilaktyka w Zespole Szkół jest konsekwentnie realizowana od lat. Obecnie, kiedy szkoły mają obowiązek budowania własnych planów pracy profilaktycznej - w tej szkole jest już dobry grunt do tworzenia takich projektów i wprowadzania ich w życie. Są doświadczenia, są osoby doświadczone i przygotowane do takiej pracy oraz jest młodzież zainteresowana, chętna do podejmowania nowych wyzwań.

   "Tydzień Alternatywny" to pomysł kierownika internatu Marzeny Wartacz, prowadzącej poradnictwo psycho-logiczno-pedagogiczne, od początku swojej pracy w Zespole Szkół zaangażowanej w działania profi-laktyczne. Wierną asystentką tych prac jest M. Chuda, opiekunka Samorządu Internatu, aktywnie współdziałająca z młodzieżą w wielu różnych działaniach.
   Tegoroczny 'Tydzień Alternatywny' przebiegał pod hasłem:
Nie biorę - mam swoje landrynki
Jestem sobą - jestem kimś.
Nie biorę, gdyż wszystko ma: młodość, zdrowie, możliwość kształcenia się, poznawania wartościowych ludzi, wsparcie rodziny.
Mam swoje miejsce na ziemi.
Obserwuję, wnioskuję, kojarzę. Nie jestem sam.
Jestem sobą, to mnie wyróżnia, to moja wizytówka.
Jestem kimś ważnym dla moich najbliższych.
Jestem kimś kto umie patrzeć, myśleć i...
Rozpoznasz mnie w tłumie.

   Czas trwania imprezy: 25.11. - 5.12. 02., świadczy o tym, jak dobrze te działania przyjęły się wśród młodzieży, ale jednocześnie jak dużo pracy trzeba było włożyć w jej przygotowanie.
   Jak zawsze zajęcia miały różny charakter, tak by mogły dotrzeć do każdego odbiorcy i tak, by każdy mógł wziąć w nich czynny udział.
   Była więc rozrywka, sport, muzyka, sztuka i oczywiście profilaktyka uzależnień. Było wiele konkursów o charakterze rozrywkowym i poznawczym , była wspólna zabawa i zdrowa rywalizacja. Były też nagrody.

   Organizatorzy dziękują panu Burmistrzowi Wojciechowi Wójcikowi i członkom Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za zainteresowanie tą największą akcją profilaktyczną w Zespole Szkół i finansowe wsparcie, które umożliwiło realizację jednej z funkcji opiekuńczych szkoły na dobrym poziomie.
(0 głosów)