Napisane przez  u
20
Lut
2003

Otwarcie sali komputerowej początkiem realizacji projektu "Internet w szkołach"

Dnia 09 grudnia 2002r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej typu "Furbie" w Zespole Szkół im. Z.Chmielewskiego. Wyposażenie sali w nowoczesny sprzęt informatyczny było możliwe dzięki projektowi prezydenta RP pt. "Internet w szkołach."


   Wprowadzenie pocztu sztandarowego rozpoczęło uroczystość, na której gościliśmy: ministra kancelarii prezydenta do spraw polityki i mediów Jerzego Wysockiego, senator RP prof. Marię Szyszkowską, posła ziemi lubelskiej Artura Kasznię, wojewodę lubelskiego Andrzeja Kurowskiego, starszego wizytatora Ryszrda Perkowskiego, burmistrza Nałęczowa Wojciecha Wójcika oraz dyrektorów miejscowych szkół i instytucji kulturalno-oświatowych. Obecni byli także nauczyciele, pracownicy i delegowani uczniowie naszej szkoły.

   Program artystyczny, którego hasłem była myśl B. Disraeliego - "Największym szczęściem jest poczucie sensu życia" zaprezentowany przez klasę III LO "A" kierowaną przez p. Zalech wprowadził zebranych w podniosły nastrój. Doskonale wybrane cytaty z wierszy noblistów, np. Cz.Miłosza pt. "Traktat moralny" oraz piosenek takich jak "Ale to już było", "Tolerancja", "Szczęśliwej drogi już czas" zainteresowały i zachwyciły przybyłych. Po zakończeniu krótkiego, ale wymownego przedstawienia głos zabrała dyrektor ZSZ im. Z.Chmielewskiego p. Janina Kręgiel-Mazurek, która w swojej wypowiedzi przedstawiła krótką historię szkoły, przytoczyła kilka zasad wychowawczych szkoły Z.Chmielewskiego (m.in. Szanuj odmienne poglądy i przez ich poznawanie umacniaj własne; Mierz ludzi według ich czynów, a nie słów.) oraz zaprezentowała dzień dzisiejszy. W podziękowaniu za pomoc w realizacji projektu na ręce prof. M.Szyszkowskiej, R.Perkowskiego oraz nauczycieli, którzy przyczynili się do szybkiego uruchomienia pracowni E. i T. Paciorkom złożyliśmy bukiety kwiatów.
   Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości, między innymi odczytano list prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego skierowany do grona pedagogicznego. Pan minister J.Wysokiński w swoim wystąpieniu podkreślił, że przyznanie szkole pracowni komputerowej jest potwierdzeniem znanych już osiągnięć placówki, co daje gwarancje dobrego wykorzystania sprzętu. Następnie wojewoda lubelski A.Kurowski wręczył nam albumy: "Lublin w grafice", "Lublin piórkiem i pędzlem", "Lublin węglem", Ziemia lubelska", "Województwo Lubelskie". Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu dowiedzieliśmy się również, iż w najbliższym czasie otrzymamy wyposażenie do drugiej pracowni komputerowej. Środki na zakup tego sprzętu będą pochodziły od Kuratora Oświaty.
   Spotkanie na sali gimnastycznej zakończyło odmaszerowanie pocztu sztandarowego, po czym udaliśmy się przed drzwi sali komputerowej w celu przecięcia wstęgi na znak otwarcia pracowni i wpisu jej do księgi wieczystej. Uroczystość zakończono obiadem w stołówce internatu "Tęcza".

Uczennica klasy IV Liceum Ekonomicznego w Nałęczowie
(0 głosów)