Napisane przez  red
19
Lip
2002

Z sesji Rady Miejskiej - czerwiec

Studium do poprawki

   Na ostatniej sesji Rady Miejskiej odbyła się dyskusja nad przyjęciem "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nałęczów". Miało być ono podstawą do uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego. W trakcie dyskusji okazało się, że projekt studium nie posiada opinii Ministerstwa Zdrowia (uzdrowisko!), jak też, że pewne uwagi wniósł Wojewódzki Konserwator Zabytków.
   Radni także mieli uwagi: a to, że mapa dołączona do projektu jest absolutnie nieczytelna, a to radny B. Pecio zażądał wyjaśnienia sformułowania zawartego studium dotyczącego strefy nr 28 (dolina Bystrej): "należy dążyć do sukcesywnej eliminacji zabudowy istniejącej". W efekcie podjęto decyzję o ponownym skierowaniu projektu studium na forum Komisji Zdrojowej w celu wyjaśnienia spornych kwestii.
   Zainteresowanym obywatelom proponujemy zapoznanie się z projektem studium w Urzędzie Miejskim.

Hojne poprawki do budżetu miasta
   Pomimo kłopotów z dzieleniem każdej złotówki na wydatki publiczne, okazało się że jednak znienacka pojawiły się pewne nadwyżki i dochody w wysokości 502 tysięcy złotych (ściągniętych z uzdrowiska i innych obiektów - pisaliśmy o tym w numerze z grudnia 2001), które skwapliwie rozdysponowano. Miejmy nadzieje, że nie ma to nic wspólnego z nadchodzącymi wyborami samorządowymi.
   A jakie to nowalijki zakwitły nam w wydatkach budżetowych miasta?
   Otóż zwiększono środki na budowę dróg: na drogę Kol. Chruszczów- Kol. Drzewce przeznaczono dodatkowe 11 tys. zł. (do zaplanowanych wcześniej 266 tys. zł.), na drogę w Drzewcach - 35 tys. (do zaplanowanych 110 tys.), a w samym Nałęczowie zaplanowano nagle remont ulicy Struga za 60 tys. zł. Nie przeznaczono żadnych dodatkowych pieniędzy na drogę w Sadurkach (oprócz wcześniej zaplanowanych 360 tys.).
   Straż pożarna w gminie dostanie w tym roku 35 tys zł (zamiast planowanych wcześniej 25 tys.).
   Na remonty alejek w parku przeznaczono, poza planowanymi 70 tys, dodatkowe 40 tys.
   Drgnęło tez i w inwestycjach oświatowych: Szkoła Podstawowa w Nałęczowie do 120 tys. dostała "ekstra" 60 tys, Zespół Szkól im. Chmielewskiego dostał 50 tys (do zaplanowanych wcześniej 70 tys.), ale zapomniano tu obiecywanym remoncie boisk. SP w Sadurkach nie dostało żadnych dodatkowych pieniędzy prócz planowanych wcześniej 170 tys.
   Nagle - i nareszcie - zwiększono wydatki Przedszkolu w Nałęczowie (również o potrzebach remontowych przedszkola pisaliśmy w n-rze grudniowym) - z 60 tys na 110 tys, a więc prawie o 100 procent!
   W tym wszystkim jakoś zapomniano o wyszczególnieniu Gimnazjum w Nałęczowie wchodzącym w skład Zespołu Szkół.
(0 głosów)