Napisane przez  red
19
Lip
2002

Z sesji Rady Miejskiej - kwiecień

Laur-ka Nałęczowa

   Na sesji Rady Miejskiej 25 kwietnia ustanowione zostało nowe odznaczenie. Jest to "Laur Nałęczowa". Ma on być przyznawany przez władze miasta osobom szczególnie zasłużonym w promocji miasta i gminy.
   Pomysłodawcą było Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, którego prezesem jest pani H. Bukowska. Kandydatów do "Lauru" może zgłaszać każdy, ale ostateczny głos należy do Zarządu Miasta, który dokonuje wyboru laureata. Będzie on odznaczony statuetką "Laur Nałęczowa" przedstawiającą srebrnego łabędzie. "Laur" ma otrzymać także ten kandydat, który był trzykrotnie nominowany, bez sukcesu, do tego odznaczenia. "Laur Nałęczowa" ma być wręczany osobiście przez burmistrza miasta podczas "Nałęczowskiej Wiosny Kulturalnej".
   Kwestia ustanowieni nowego odznaczenia nie wzbudziła wśród radnych większych emocji i uwag - poza uwagą B. Pecio, który zaproponował rozstrzygnięcie kwestii, czy "Laur Nałęczowa" może być przyznawany pośmiertnie.

Większy Nałęczów
   W "zorientowanych" kręgach i wśród władz miasta pojawiła się ciekawa pogłoska o możliwości powiększenia gminy Nałęczów. Wiąże się to z niezadowoleniem mieszkańców Klementowic i Buchałowic należących do gminy Kurów. Część mieszkańców tych wsi rozważa mianowicie możliwość zorganizowania referendum w sprawie przyłączenia się do naszej gminy.
   Fakt, że ktoś nas dobrze widzi i chce się przyłączyć, cieszy. Ale chyba nie należy ulegać emocjom. Być może dani mieszkańcy Klementowic i Buchałowic kwestię referendum używają tylko jako "straszaka" wobec Kurowa, aby wywalczyć coś dla siebie. Z drugiej strony, czy ewentualne przyłączenie tych wsi nam się opłaca? Nowe drogi do remontów, kwestia gazyfikacji i wodociągów, zapewne gimnazjum w Klementowicach i szkoły podstawowe do utrzymania...

Więcej kanałów
   Władze miasta przystąpiły do przygotowywania projektu kanalizacji dla kolejnych miejscowości gminy. Rozpisano przetarg na projekt budowy kanalizacji dla miejscowości Strzelce, Piotrowice, Kolonia Nałęczów oraz Czesławice. Budowa zapewne ruszy po zakończeniu kanalizowania Charza A.
(0 głosów)