Napisane przez  red
19
Lip
2002

Rodzice i nauczyciele mogą sobie pomarzyć...

Uchwałą Rady Miejskiej z 25 kwietnia powołano komisje konkursowe do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego im Przedszkola im S. Żeromskiego w Nałęczowie.
Zgodnie z literą prawa w skład takiej komisji wchodzą 3 osoby reprezentujące organ prowadzący szkołę, 2 osoby reprezentujące organa nadzoru pedagogicznego (czyli kuratorium), dwóch przedstawicieli związków zawodowych i aż 1 przedstawiciel rodziców oraz 1 reprezentant nauczycieli danej placówki.
   Nowelizacja zasad przeprowadzania konkursów dyrektorskich doprowadziła do takiej sytuacji, że wśród członków komisji mógł się znaleźć tylko jeden "praktykujący" nauczyciel. A komisja ma przecież brać pod uwagę cały "dorobek" kandydatów na to stanowisko. Świadczy to chyba o pewnym braku zaufania ustawodawcy i do rodziców uczniów i do nauczycieli. W tej sytuacji decydujący głos przypada władzą miasta mającym 3 głosy na 9....
   Postawa władz miasta jest taka, że obsadziły one swoją pulę miejsc członkami Zarządu Miasta. Z racji zajmowanych stanowisk są oni na pewno zorientowani w problemach oświaty oraz kompetentni.
   Dziwi jednak fakt, że nie obsadzono jako reprezentanta miasta żadnej z osób mających codzienny kontakt z oświatą.
   A wybór przecież był: do ewentualnej dyspozycji byli i dyrektorzy - nauczyciele innych szkół podlegających miastu i jedyny nauczyciel w Radzie Miasta - B. Pecio i dyrektor ZOPO - S. Olszewski. W tej sytuacji można tylko współczuć rodzicom uczniów, którzy mogą sobie pomarzyć o wpływie na wybór dyrektora szkoły i nauczycielom, którym nikt nie ufa - władze odgórne, jak też te na dole.

Składy komisji konkursowych:

Dokonującej wyboru dyrektora szkoły podstawowej
Zdzisław Wójciak - członek Zarządu Miasta i przew. komisji
Marta Wysocka - członek Zarządu Miasta
Henryk Wartacz - członek Zarządu Miasta
Marianna Król - przedstawiciel kuratorium
Katarzyna Michalczewska - przedstawiciel kuratorium
Zofia Piotrowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej SP
Jacek Czerniec - przedstawiciel Rady Rodziców SP
Andrzej Szwargoliński - przedstawiciel ZNP
Halina Piekoś-Pawełczak - przedstawiciel NSZZ Solidarność

Dokonującej wyboru dyrektora przedszkola
Zdzisław Wójciak - członek Zarządu Miasta i przew. komisji
Marta Wysocka - członek Zarządu Miasta
Henryk Wartacz - członek Zarządu Miasta
Marianna Król - przedstawiciel kuratorium
Katarzyna Michalczewska - przedstawiciel kuratorium
Ewa Piech - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola
Jowita Hładki Antoń - przedstawiciel Rady Rodziców
Krystyna Sudzinska - przedstawiciel ZNP
Halina Piekoś-Pawełczak - przedstawiciel NSZZ Solidarność
(0 głosów)