Napisane przez  red
18
Maj
2002

Porównajmy się z sąsiadami

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie opublikowała bardzo ciekawe opracowanie dotyczące budżetów samorządów wszystkich szczebli w województwie lubelskim w latach 19992000. Interesująco przedstawiają się zestawienia dotyczące wydatków.

   Miernikiem kondycji finansowej danej jednostki samorządowej jest poziom wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
   W 2000 r. Powiat Puławski w przeliczeniu na jednego mieszkańca całego powiatu wydał 466,72 zł, w tym na wydatki inwestycyjne - 15,83 zł. Powiaty sąsiednie (opolski, lubelski ziemski, lubartowski) choć miały mniejsze wydatki na mieszkańca, to przewyższały nasz powiat pod względem wydatków na inwestycje. Powiat Opolski np. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wydał 22,99 zł na inwestycje, Lubelski - 58,19 zł.
   Generalnie powiat puławski wśród wszystkich 20 powiatów ziemskich z terenu województwa lubelskiego plasuje się na 15 miejscu pod względem wydatków inwestycyjnych na 1 mieszkańca.
   Również jeśli chodzi o udział procentowy wydatków inwestycyjnych w całości wydatków budżetowych, Powiat Puławski zajmuje 15 miejsce na 20 powiatów. W naszym powiecie wydatki na inwestycje stanowią 3,39% ogółu budżetu powiatowego. Większy udział w budżecie mają inwestycje w powiatach sąsiednich: lubartowskim 4,12%; opolskim - 5,18%; ryckim 6,85; lubelskim - 15,82.
   Za to w poziomie wydatków na płace dla wszystkich pracowników podległych powiatowi jednostek, nasz powiat sytuuje się na wysokim 2 miejscu wśród 20 powiatów ziemskich. W powiecie puławskim wydatki budżetowe na płace stanowią 56,22 % budżetu. W powiatach ościennych wskaźniki te wynoszą: 41,74% (powiat lubelski ziemski), 51,17% (powiat opolski), 53,86% (powiat lubartowski), 56,03% (powiat rycki).
   Również interesujące są porównania kondycji budżetowej naszej gminy z budżetami innych gmin miejskich oraz gmin należących terytorialnie do powiatu puławskiego.
   W 2000 r. gmina miejska Nałęczów zajmowała 1 miejsce wśród wszystkich 20 gmin miejskich w województwie lubelskim pod względem wydatków budżetowych na 1 mieszkańca gminy ( 1415 zł). Na drugim miejscu jest Krasnobród (1360 zł) a na trzecim Kazimierz Dolny (1348 zł). Ostatnie 20 miejsce zajmuje Janów Lubelski (879 zł).
   Również jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Nałęczów jest na 1 miejscu spośród 20 gmin miejskich. W 2000 r. w gminie miejskiej Nałęczów wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosiły 407,76 zł. Na 2 miejscu był Tarnogród (307,36 zł), a na ostatnim 20 miejscu gmina miejska Poniatowa (47,16 zł).
   Także pod względem poziomu wydatków inwestycyjnych w całym budżecie gminy Nałęczów okupuje 1 miejsce wśród gmin miejskich. W budżecie gminy Nałęczów w 2000 r. wydatki inwestycyjne stanowiły aż 28,81 %. Na drugim miejscu jest gmina Tarnogród (23,80%) a na ostatnim 20 miejscu Poniatowa (4,87%).

Wydatki budżetowe gmin z terenu powiatu puławskiego w 2000 r.

Gmina Wydatki ogółem na 1 mieszkańca (zł) Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca zł % wydatków na inwestycje % wydatków na płace
Baranów 1020,44 62,64 6,14 53,32
Janowiec 1207,69 181,17 15,00 41,74
Kazimierz Dolny 1348,99 169,37 12,56 37,70
Końskowola 950,86 25,41 2,67 49,17
Kurów 912,72 108,43 11,88 46,78
Markuszów 1154,59 211,86 18,35 37,66
Nałęczów 1415,39 407,76 28,81 37,04
miasto Puławy 1492,82 422,38 28,29 31,69
gmina Puławy 976,93 147,27 15,07 42,08
Wąwolnica 1091,22 43,90 4,02 39,37
Żyrzyn 1094,22 151,36 13,83 47,93
(0 głosów)