Napisane przez  Joanna Rodzik
23
Lis
2015

"Wychowanie przez czytanie" w przedszkolu im. A. Żeromskiego

Czynniki działające we wczesnym okresie życia odgrywają znaczącą rolę w rozwoju człowieka. Duże znaczenie w kształtowaniu osobowości dziecka mają pierwsze kontakty i doświadczenia. Książka powinna towarzyszyć dziecku już od najmłodszych lat życia. Dzięki czytaniu dziecko uczy się słuchać i naśladować dźwięki, a więc czytać należy dziecku już od urodzenia.POTĘGA CZYTANIA

Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu i buduje trwałe skojarzenie czytania z przyjemnością, poczuciem bezpieczeństwa i więzi. Początkowo źródłem przeżyć emocjonalnych dziecka jest sytuacja czytania, a dopiero w dalszej kolejności staje się nim treść czytanej książki. Gdy dziecko jest starsze, bajki, baśnie i opowiadania dostarczają mu wiadomości o życiu ludzi, o pięknym i fascynującym świecie przyrody. Słuchanie czytanych lub recytowanych utworów literackich: doskonali pamięć; poprawia koncentrację uwagi; kształtuje myślenie logiczne i przyczynowo- skutkowe; rozwija wyobraźnię; rozwija słownictwo i umiejętność swobodnego mówienia; dostarcza wiedzy ogólnej i rozwija zainteresowania. Czytanie dziecku zaspokaja jego najważniejsze potrzeby emocjonalne: miłości, uwagi i stymulacji, przez co wzmacnia poczucie własnej wartości.

Dzięki kontaktom z literaturą dziecko może poznać własną psychikę, uświadomić sobie swoje przeżycia i potrzeby. Pomaga mu to zrozumieć potrzeby rówieśników, a nawet ludzi dorosłych. Dziecko poznaje znaczenie pojęć: przyjaźń, miłość, uczy się odróżniać dobro od zła. Dzięki temu, że przeżywa wydarzenia wraz z postaciami utworu, uczy się zachowań społecznych i empatii.

PRZYJAŹŃ Z KSIĄŻKĄ...

Rodzina jest pierwszym środowiskiem czytelniczym dziecka. To tu zostanie ukształtowany jego negatywny bądź pozytywny stosunek do ksiązki. Czytaniu dziecku w domu towarzyszy atmosfera ciepła i intymności, bliskiego kontaktu z osobą dorosłą – rodzicem, babcią, dziadkiem, rodzeństwem. Dziecko może przeżywać treść utworów w znanych i lubianych sytuacjach, które najczęściej mają swój rytuał i zwyczaje. Dobrą okazją do zaprzyjaźnienia się z książką są zajęcia i zabawy prowadzone w naszym Przedszkolu im. Adama Żeromskiego.

Nauczyciele wzbudzają zainteresowanie książką między innymi poprzez: opowiadanie; czytanie; rozmowy z dziećmi na temat poznanych utworów; zachęcanie do oceny bohaterów, określanie miejsca i przebiegu akcji; organizowanie oglądania ilustracji w książkach i czasopismach dziecięcych, zwracanie uwagi na ich związek z tekstem, obserwacjami i przeżyciami dzieci; naukę wierszy, piosenek i tekstów organizujących ruch dziecka; zabawy inscenizacyjne i teatrzyki oparte na tekstach literackich, zajęcia manualne oparte na tekstach literackich – rysowanie, lepienie z gliny lub plasteliny, wycinanie, wydzieranie itp. W kąciku książki dziecko styka się z książką bezpośrednio, może dokonać samodzielnie jej wyboru, spokojnie obejrzeć, nacieszyć się nią, skorzystać z niej zawsze, gdy ma na to ochotę.

IDEA CZYTANIA DZIECIOM

Dużą rolę w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych dzieci odgrywa również współpraca naszego Przedszkola z Miejsko-Gminną Biblioteką im. F. Morzyckiej w Nałęczowie. W wyniku tej współpracy organizowane są zabawy i zajęcia w Bibliotece oraz wypożyczanie dzieciom książek w Przedszkolu. Nawiązana została także współpraca ze Szkołą Podstawową im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, której uczniowie odwiedzają przedszkolaków, aby głośno im czytać. Spotkania te przebiegają w miłej atmosferze, dzieci słuchają z zainteresowaniem, spoglądając z wielkim podziwem na swoje starsze koleżanki. Książka pełni w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym dziecka ogromną rolę. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najlepszą inwestycją w j ego przyszłość. Organizatorzy kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom przekonują: "Czytajmy dziecku 20 minut dziennie, codziennie !"

Literatura: "Wychowanie przez czytanie" I. Koźmińska, E. Olszewska

(0 głosów)