Napisane przez  BW
01
Gru
2015

Reorganizacja nałęczowskiej oświaty

Podczas XII sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 19.11. br. o godz.15.00 radni będą głosowali nad projektami uchwał dotyczącymi głównie reorganizacji oświaty w gminie Nałęczów oraz wysokości podatków. Decyzje, stanowiska radnych dotyczące wszelkich uchwał, które na sesji zazwyczaj są szybko i bez większych dyskusji przegłosowywane, są wypracowywanie, często podczas kilku wielogodzinnych, posiedzeń komisji. Kto chce zobaczyć jak wygląda praca radnego powinien od czasu do czasu przyjść nie tylko na sesję RM, ale i na posiedzenia komisji.

KWESTIA ZESPOŁU

I właśnie 12 listopada br. radni z komisji rolnictwa, budżetowej oraz komisji oświaty opiniowali projekty uchwał, które będą uchwalane na sesji (19.11.br.). Podczas zebrania łączonych komisji radni opiniowali m.in. projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie. Był to dodatkowy punkt programu, po przegłosowaniu, wprowadzony do porządku obrad komisji. - Jeśli dojdzie do połączenia dwóch szkół średnich w jeden zespół, to nie może być w nim takich samych typów szkół – informował zebranych burmistrz Andrzej Ćwiek. - Liceum Ogólnokształcące w ZS im. Z. Chmielewskiego istnieje tylko formalnie.

Od kilku lat już i nie prowadzi się naboru. Funkcjonują tu: Technikum Informatyczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz zaoczne Liceum dla dorosłych. Natomiast w ZS Nr 2 funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące. Radni komisji oświatowej: Małgorzata Brutkowska, Adam Kozak (nie głosował, w tym momencie jeszcze nie był obecny na komisji), Alicja Kudelska, Joanna Małocha, Szczepan Piech, Grzegorz Szkoła i Leszek Woś projekt tej uchwały zaopiniowali pozytywnie jednogłośnie. Kolejny punkt programu komisji dotyczył sprawy przekazania do prowadzenia Powiatowi Puławskiemu Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie.

W ramach ratowania nałęczowskich szkół średnich, które z każdym rokiem mają coraz większy problem z naborem (niż demograficznym, co za tym idzie zbyt niska subwencja oświatowa z budżetu państwa i dokładanie do oświaty z własnego budżetu gminy coraz większych kwot) Gmina Nałęczów chce przekazać ZS. im. Z. Chmielewskiego pod zarząd Powiatowi Puławskiemu, na którym zgodnie z ustawą spoczywa obowiązek prowadzenia placówek ponadgimnazjalnych. Gmina Nałęczów w porozumieniu z Powiatem Puławskim, chce zastrzec, by dwie nałęczowskie szkoły ponadgimnazjalne połączyć w jeden zespół, a nie likwidować.

Kolejnym pomysłem jest też zamiana lokali ZS. im. Z. Chmielewskiego ze Szkołą Podstawową im. S. Żeromskiego, ale to już odrębny temat, który też wymaga gruntownego przedyskutowania i ekspertyz – jak proponował w swoim wystąpieniu dyrektor ZS im. Z. Chmielewskiego - Jerzy Rosiak. Projekt reorganizacji szkół powraca po raz trzeci na obrady Rady Miejskiej, jaki będzie efekt, zobaczymy. Póki co na racjonalny wiosek radnego Wiesława Pardyki zmienione zostało brzmienie projektu uchwały. - Nie chciałbym podejmować decyzji nie znając ani jednego punktu porozumienia z powiatem – stwierdził podczas obrad komisji Wiesław Pardyka. - To bardzo poważny temat. Moje głosowanie teraz byłoby „in blanco”, a wiem, że musimy być świadomi tej decyzji, dlatego składam wniosek formalny o to, by najpierw powstał tekst porozumienia w tej kwestii ze starostwem, a potem będziemy głosowali, czy na ustalonych w porozumieniu zasadach, przekażemy powiatowi do prowadzenia tę szkołę.

Do pracy nad projektem porozumienia są włączeni wszyscy radni, którzy mają przekazać burmistrzowi swoje uwagi, wskazówki, dotyczące kwestii, które powinno zawierać owe porozumienie. Burmistrz zaprosił do opracowywania tego dokumentu również dyrektora ZS. im. Z. Chmielewskiego.

LIKWIDACJA GIMNAZJUM W SADURKACH

Radni na komisji i opiniowali również projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Sadurkach poprzez stopniowe wygaszanie. - Nabór w tym roku był mniejszy niż zakładałam w arkuszu, do I klasy przyszło 8, a nie 10 uczniów, tylko trzech uczniów jest z terenu naszej gminy – mówiła Jolanta Rybka, dyrektor Gimnazjum w Sadurkach. - Problem z naborem do tego gimnazjum wziął się również z tego, że zmieniliście Państwo obwód dla uczniów z Czesławic i zamiast do Sadurek mają iść do gimnazjum w Piotrowicach. Radny W. Pardyka oraz dyrektor J. Rybka wnioskowali o to, by wstrzymać się z tą decyzją do momentu kiedy nowy rząd wprowadzi zapowiadaną w kampanii wyborczej reformę oświaty i likwidację gimnazjów. - Nie ma na co czekać. Ten argument nie jest merytoryczny – tłumaczył burmistrz Andrzej Ćwiek. - Mamy o milion niższą subwencję oświatową, do tej szkoły dokładamy rocznie 160 tys zł.

Przyjęcie tej uchwały otwiera dyskusję nad podjęciem decyzji, na którą, według procedury likwidacji szkoły, mamy czas do końca lutego 2016 r. Funkcjonowanie gimnazjów, to zgodnie z polityką PIS, tylko kwestia czasu, mówi się wyłącznie o likwidacji gimnazjów, ale jeszcze nie padła żadna konkretna data z wprowadzaniem w życie tej zmiany.

Jak zagłosują radni nad tymi budzącymi wiele obaw i kontrowersji projektami zobaczyć będzie można podczas najbliższej sesji. Jest o czym dyskutować, rozmawiać, a co Państwo sądzicie o reorganizacji nałęczowskiej oświaty?

(0 głosów)