Napisane przez  red
01
Gru
2015

Zebraliśmy 8 868,68 zł

Podczas tegorocznej kwesty pod hasłem „Ratujmy zabytkowy cmentarz” (01-02.11.br.) kwestującym udało się zbierać prawie połowę pieniędzy potrzebnych na renowację najpiękniejszego nagrobka na nałęczowskiej nekropolii – grobu rodziny Wernickich. W tym roku, tuż przed pierwszym listopada, zakończyły się prace przy nowym zadaszeniu nad tym zabytkowym grobowcem Wernickich.

Zakup i montaż zadaszenia, wykonanego z pleksi i wspartego na masywnych podporach, został sfinansowany z pieniędzy zebranych podczas ubiegłorocznej kwesty (kwota 8 991,43 zł) oraz dzięki wpłatom sponsorów, do których apeluje co roku Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa. Zadaszenie za łączną kwotę 12 789,43zł wykonała lubelska firma EUROAL.

W organizację piątej kwesty włączyli się: Proboszcz, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, Rada Miejska i Burmistrz.

1 listopada br. kwestowali: Sylwia Krysa, Czesław Mitura, Ewa i Andrzej Deptowie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży: Klaudia Frączek, Maria Kopińska i Magdalena Bester, Urszula Kuropatwa, Agnieszka Maciążek, Jan Denko, Joanna Małocha, Halina i Henryk Bernatowie, Wiktor Flis, Paweł Jarosiński, Bogumiła i Jarosław Wartaczowie z dziećmi, Janina Babinicz-Witucka, Anna Wziątek, Jolanta i Leszek Madejscy, Marek Górniak, Zbigniew Strzyżyński, Stanisław Olszewski, Ilona Sągała, Irena Sudzińska-Kowalczyk, Anna Maciążek, Iwona i Andrzej Ćwiekowie, Liliana Sawa i Dagmara Sawa, Grażyna Stelmaszczuk, Witold Wierzejski, Maria i Sławomir Kozakowie, Jolanta Pecio i Julia Pecio, Małgorzata Brutkowska, Wiesław Pardyka, Anna i Adam Kozakowie, Jerzy Sołdek, Jacek Wilk.

2 listopada br. w godzinach popołudniowych kwestowali: Krystian, Magdalena oraz Dominika, uczniowie z kl 2 b LO im. S. Żeromskiego w Nałęczowie pod opieką: Barbary Grabowskiej - szkolnego psychologa, Teresy Zub-Iwanickiej, koordynatorki tej szkolnej akcji oraz ks. Krzysztofa Wilczyńkiego. Zebrali blisko 500 zł.

Największe podziękowania należą się tym WSZYSTKIM, którzy wsparli finansowo akcję „Ratujmy zabytkowy cmentarz”. Do następnej kwesty!

(0 głosów)