Napisane przez  red
11
Kwi
2008

Pamiętamy

Od trzech lat, 2 kwietnia przy kamieniu papieskim, upamiętniającym pobyty kardynała Karola Wojtyły w Nałęczowie, o 21.00 zbierają się tłumy ludzi, by wspomnieć Papieża Polaka.

W zadumie, modlitwie różańcowej przy blasku świec i zniczy, niejednemu łza zakręciła się w oku. O 21.37 w godzinę śmierci Papieża wieczorną ciszę przerwał dźwięk strażackiej syreny. Na koniec wspólnie odśpiewano "Barkę".

(RED)


Rozpoczął się czwarty rok czuwania. Lubelszczyzna, a także Nałęczów, są szczególnymi świadkami dokonań Jana Pawła II. Tu, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przez prawie 25 lat wykładał etykę.
Do nas przyjeżdżał i nas nauczał.
Nam głosił Słowo.
Jeżeli mówimy o Janie Pawle II "Namiestnik Chrystusowy na ziemi", "Tu es Petrus", to trzeba jednocześnie myśleć, co wynika dla nas z tej prawdy.

Dla nas, którzy byliśmy świadkami Jego pielgrzymstwa, słuchaliśmy Jego nauczania, podążaliśmy za Nim drogą krzyżową, poprzez choroby, aż po Jego śmierć.
Jaki imperatyw rodzi przeżyta przez nas tajemnica obecności wśród nas Ojca Świętego ?...

Katarzyna Teper
(0 głosów)