Napisane przez  JKR
06
Lis
2013

Nasi w Sejmie

21 października br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja – „Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i ochronie ludności” z udziałem marszałek Sejmu

Ewy Kopacz, ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, wiceministra spraw wewnętrznych Stanisława Rakoczego, komendanta głównego PSP generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka, posłów z Poselskiego Zespołu Strażaków, komendantów wojewódzkich PSP oraz komendantów szkół pożarniczych i jednostek OSP, które w latach 2011-2012 brały udział w największej liczbie akcji ratowniczo-gaśniczych.

Ponieważ OSP Nałęczów osiągnęła w latach 2011-2012 największą liczbę wyjazdów w województwie lubelskim (ponad 300 akcji ratowniczo-gaśniczych), na konferencjęzostali zaproszeni przedstawiciele naszej jednostki:

  • prezes OSP Nałęczów Marian Żaba,
  • naczelnik OSP Nałęczów Lech Kamola,
  • skarbnik OSP Nałęczów Joanna Kozieł-Rząd

Na konferencji zostały wręczone pamiątkowe grawertony wyróżnionym jednostkom OSP. W imieniu OSP w Nałęczowie podziękowania z rąk ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, komendanta głównego PSP Wiesława Leśniakiewicza oraz posłanki Krystyny Skowrońskiej, przewodniczącej Poselskiego Zespołu Strażaków i prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka przyjęła dh Joanna Kozieł-Rząd.

Podczas konferencji dyskutowano o problemach i działalności ochotniczych straży pożarnych. Ustalono program zmiany ustaw, które to nadadzą przywileje przedsiębiorcom zatrudniającym strażaków, przywileje dla ochotników podczas naboru do pracy w PSP. Mówiono o obowiązku obrony cywilnej przez straże pożarne, o zwiększeniu mobilności jednostek podczas ciągle zwiększającej się ilości skomplikowanych akcji ratowniczych, o konieczności wykorzystywania funduszy UE do zakupu specjalistycznego sprzętu i pojazdów pożarniczych.

(0 głosów)