Napisane przez  I
10
Mar
2008

9095 klientów

Bank Spółdzielczy
Założone na 2007 r. zadania zrealizowaliśmy niemal w 100% - mówił Grzegorz Bednarczyk, prezes Banku Spółdzielczego w Nałęczowie, podczas Walnego Zebrania 2 marca br. - Uruchomiliśmy sprzedaż jednostek funduszy inwestycyjnych. Osiągnęliśmy zysk znacznie wyższy od planowanego. Zainstalowaliśmy, z myślą o wygodzie mieszkańców, dwa nowe bankomaty - w "Belwederze" oraz w Maciejowej Chacie w Miłocinie. 

CYFRY
Poczciwy BS, obchodzący w tym roku 105 rocznicę powstania, ma już niemal 10 tysięcy klientów z Nałęczowa i okolic. Stąd potrzeba uruchomienia nowych placówek w Garbowie, Kurowie i Bełżycach. - Rok 2007 był kolejnym udanym okresem w działalności naszego Banku - mówił prezes Bednarczyk. - Zysk brutto, jaki udało nam się wypracować wyniósł 3.643 z tys. zł. To kolejny rekord. Przypomnę, że w 2006 r. cieszyliśmy się z faktu osiągnięcia zysku w kwocie powyżej 2,5 mln zł. W 2007 r. było jeszcze lepiej. Podobnie jest z zyskiem netto. Po zapłaceniu podatku dochodowego w kwocie 775 tys. zł, zysk netto wyniósł 2.868 tys. zł. - Satysfakcjonujący nas poziom osiągnęła też suma bilansowa - 106.683 tys. zł, to ponad 18,5 % wzrostu w stosunku do ubiegłego roku, a przez minione trzy lata nasz BS rozrósł się z 73 mln do 106 mln zł, a więc prawie o połowę. 

W regionie lubelskim pozostajemy jednym z największych banków spółdzielczych, bankiem o dużych zyskach. W całym BPS SA, przyjmując kryterium sumy bilansowej, plasujemy się w okolicach 60 miejsca. Kredyty to najważniejszy obszar w działalności Banku. Obligo kredytowe wzrosło w ciągu roku o ponad 11 mln zł. Struktura i jakość kredytów jest bezpieczna i prawidłowa. Najniżej oprocentowane i najmniej korzystne dla BS kredyty ARiMR osiągnęły poziom 18.778 tys. zł i stanowią 27,7 % udziału w obligu. W rozbiciu branżowym i tu nastąpiła zmiana w ciągu roku, najwięcej jest kredytów udzielonych sektorowi przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą - 26.442 tys zł, tj. blisko 39 % w obligu . Rolnicy zaciągnęli w naszym Banku kredyty na kwotę 25.109 tys zł (37%), a osoby fizyczne 16.214 tys. zł (24%). Ryzyko jest więc zdywersyfikowane. Nie powinniśmy też narzekać na jakość kredytów. 

Przychody Banku w 2007 r. wzrosły w stosunku do 2006 r. o 1.318 tys. zł. Koszty ogółem wzrosły w 2007 r. o 4%. Na dotacje i darowizny, głównie dla szkół, Bank wydał blisko 120 tys. zł. Wskaźnik ROE, czyli zwrot na kapitale wyniósł 28,6 %, co oznacza, że każda złotówka funduszy własnych przynosi ponad 28 groszy zysku. Oczywiście im wskaźnik ten jest wyższy, tym lepiej, ale przyjmuje się, że wskaźnik jest dobry, jeśli osiąga już 12-15 %. 

PODSUMOWANIE
- Myślę, że dla nas wszystkich, pracowników i klientów Banku to był dobry rok - podsumował Grzegorz Bednarczyk. - Dlatego na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować władzom samorządowym Nałęczowa i Wąwolnicy za przyjazną współpracę. Chciałbym podziękować także szefom firm i instytucji nie tylko lokalnych oraz wszystkim Klientom, za to, że mimo nieustannych propozycji ze strony konkurencji wybieracie nasz Bank. Daje nam to ogromną satysfakcję i motywację do pracy oraz gwarantuje sukces. Chciałbym w końcu podziękować i pogratulować tych znakomitych wyników wszystkim pracownikom i władzom samorządu Banku.
Z innych wydarzeń nie mogę nie wspomnieć o SKO. Od lat zacieśniamy współpracę ze szkołami. Szkolne Kasy Oszczędności dzięki zaangażowaniu swoich opiekunów oraz przychylności dyrekcji od lat odnoszą sukcesy w konkursach oszczędzania. Pierwszy rok działalności zamknęło Bankowe Towarzystwo Rowerowe, które liczy już 30 członków - dodał na zakończenie prezes. - Udało nam się w ciągu roku spędzić na rowerze kilkanaście weekendów, ale najważniejsze wydarzenia to udział naszej grupy w maratonie MTB Skoda Auto- Poland i sześciodniowy wyjazd 15-osobowej grupy do Lwowa. Wierzę, że na wszystkich wyprawach skutecznie promowaliśmy nasz Bank. 

(INFO)
(0 głosów)
Więcej w tej kategorii: « Odeszli Wieża »