19 Wrz 2002
Dział: Inne

Całkiem nowa "Przepióreczka"

Jak zapewne mieszkańcy Nałęczowa zauważyli, cały budynek "Przepióreczki" poddany jest generalnemu remontowi połączonemu z częściową przebudową. Remont prowadzi niedawny nabywca budynku, Adam Kleczkowski - z młodszego pokolenia znanej z obrotu nieruchomościami rodziny.
19 Wrz 2002
Dział: Szkoły

Przedszkole w Nałęczowie

Ostatnie dni sierpnia 2001 roku przyniosły decyzje samorządu Nałęczowa dotyczące przeniesienia przedszkola im. Adama Żeromskiego z budynku ochrony przy ul. Poniatowskiego 39 (z budynku który przez 95 lat zgodnie z wolą fundatorów Oktawii i Stefana Żeromskich służył najmłodszym członkom nałęczowskiej społeczności) do budynku przy ul. Ewy Szelburg-Zarembiny wybudowanego na początku lat osiemdziesiątych na potrzeby przedszkola,…
19 Wrz 2002

Prawa Gmina

W piątek, 6 września w Domu Kultury odbyło się spotkanie nałęczowskich środowisk prawicowych. W zebraniu wzięła udział większość (choć nie wszystkie) liczące się osoby z nałęczowskiej prawicy. Organizatorzy spotkania zapraszając na nie, kierowali się zasadą, by w spotkaniu wzięły udział wszystkie osoby "funkcyjne" w działających w Nałęczowie strukturach prawej strony sceny politycznej.
19 Wrz 2002
Dział: Inne

Powstaje stowarzyszenie przedsiębiorców

Na przełomie września i października planowane jest spotkanie założycielskie stowarzyszenia przedsiębiorców w siedziba w Nałęczowie. Celem (trzeciego już) spotkania jest zarejestrowanie stowarzyszenia.
19 Wrz 2002
Dział: Władze

Podział miasta i gminy na okręgi wyborcze

Numer okręgu Granica okręgu (sołectwa) Liczba wybieranych radnych 1. Nałęczów: Osiedle I Nałęczów Osiedle II Nałęczów Osiedle III 4 2. Nałęczów: Bochotnica 1 3. Nałęczów: Nałęczów Kolonia Chruszczów Chruszczów Kolonia 1 4. Nałęczów: Charz A Charz B 1 5. Strzelce 1 6. Antopol Bochotnica Kolonia Cynków 1 7. Sadurki 1 8. Czesławice 1 9. Ludwinów…
19 Wrz 2002

Plusy & Minusy

... czyli co się działo w mieście w wakacje!
19 Wrz 2002
Dział: Szkoły

Z Plastyka

Nowa pracownia komputerowa PLSP otrzymało od rządu sprzęt komputerowy wystarczający do utworzenia pracowni komputerowej z prawdziwego zdarzenia.
19 Wrz 2002
Dział: Władze

Paradoksy ordynacji wyborczej

Nikt nie przewidział wiejskiego miasta Przy okazji zamieszania w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze dało się zauważyć braki w obecnej ordynacji wyborczej uchwalonej przez szanowna większość sejmową.
19 Wrz 2002
Dział: Władze

Okrężną drogą do okręgów

Rada, której nie było Komisarz odwołuje...
19 Wrz 2002
Dział: Szkoły

1 września minęło pięć lat od rozpoczęcia nauki w Szkole Muzycznej im Paderewskiego

Jeżeli potrafisz bezlitośnie mijające dni wypełnić wartością - Twoja będzie ziemia, i wszystko, co na niej istnieje, A co więcej - Ty będziesz człowiekiem