Napisane przez  Joanna Rodzik, Anna Wziątek
08
Lut
2014

Rola zabaw teatralnych w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Zabawa jest dominującą formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym, odgrywa bardzo ważną rolę w jego życiu, przede wszystkim w procesie poznawania świata – uczenia się. Daje możliwość zdobycia wiadomości i doświadczenia, stwarza warunki do komunikowania się, myślenia i twórczości oraz jest źródłem wielu przeżyć i radości.


Poprzez zabawę dziecko może uwolnić się od napięć, rozładowywać lęki, zaspakajać swoje życzenia i pragnienia, które nie są możliwe do zrealizowania w życiu codziennym. Może układać scenariusze, wcielać się w role, co ułatwia mu rozwiązywanie ważnych osobistych problemów. Udawanie kogoś innego płynie z chęci bycia kimś lepszym, ważniejszym. Mając ograniczone możliwości działania w świecie realnym dziecko pragnie uzyskać znaczenie w świecie fikcyjnym, podczas zabaw „na niby”.
W zabawie tematycznej dzieci odtwarzają relacje zaobserwowane w świecie zewnętrznym. Tematyka zabaw jest zaczerpnięta z życia codziennego, wynikająca z obserwacji poczynań dorosłych lub z fantastycznego świata bajek bądź filmów.
Przez cały czas trwania zabawy dziecko emocjonalnie reaguje na występujące w niej zdarzenia. Przenosi sytuacje z życia swojej rodziny, charakterystyczny dla niej język, czynności, ruchy, wyrażanie emocji. Wszystko to pozwala mu lepiej zrozumieć zadania, jakie wykonują osoby dorosłe. Zauważalne jest przyjmowanie ról zgodne z płcią dziecka i tak dziewczynki przyjmują role żeńskie, na przykład rolę mamy czy sprzedawczyni w sklepie, a chłopcy męskie jak policjant, budowniczy. Wcielając się w różne postaci, gromadząc rekwizyty, przebierając się, dzieci nieświadomie stają się aktorami.
Zadaniem przedszkola jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez rozbudzanie i ukierunkowywanie jego aktywności i kreatywności. Zabawa w teatr jest doskonałą okazją do realizowania tych celów.
Duże korzyści dają dzieciom zabawy teatralne, w których nie posługują się gotowym tekstem, ale mówią własnymi słowami, improwizują. Dzięki temu uczą się poprawnego i jasnego wyrażania myśli, zwiększają zasób słownictwa próbując dobierać słowa w danej sytuacji najodpowiedniejsze.
Inscenizacja utworów literackich rozwija dziecięcą spostrzegawczość, doskonali koncentrację, kształtuje pamięć i uwagę, rozwija mowę czynną, podnosi kulturę wypowiadania się. Pamięciowa nauka nawet najprostszych kwestii lub powtarzanie ich za kimś dorosłym, wyrabia umiejętność wypowiadania się z zastosowaniem zmiany siły, tonu głosu, tempa, pauz. Kształtuje się prawidłowa emisja głosu i dykcja.
Uczestnictwo w zajęciach i zabawach teatralnych rozwija wyobraźnię, wyostrza zmysł obserwacji, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność i harmonię ruchu.
Zabawy teatralne pozwalają dzieciom przyswajać właściwe postawy moralne, pozytywnie kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocje, wzmacniają poczucie własnej wartości. Wytworzona przez grupę atmosfera radości i dobrej zabawy wpływa na rozwój wrażliwości, zainteresowań, wyobraźni. Grupa integruje się, a współpraca uczy odpowiedzialności, systematyczności, tolerancji, życzliwego współdziałania. Dostarcza radości ze wspólnie osiągniętego celu. Rozbudzając wrażliwość estetyczną dziecka zabawy teatralne przygotowują je do uczestnictwa w życiu kulturalnym, do odbioru dzieł literackich i form teatralnych, rozwijają jego indywidualne zdolności twórcze i zainteresowania.

(0 głosów)