Napisane przez  Wioletta Sieczkowska-Kos
09
Lis
2015

U nas rozwijaj talenty i pasje muzyczne!!!

Wszystkich zainteresowanych kształceniem muzycznym w tutejszej Prywatnej Szkole Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego informuję, że z dniem 30 października br. upływa termin zapisów do naszej społeczności na rok szkolny 2015/2016.


TROCHĘ STATYSTYKI...

Z dotychczasowych 41 absolwentów szkoły 7 podjęło naukę w II st. Szkół Muzycznych. Korzystając z Raportu Głównego Urzędu Statystycznego na 2013 rok (wykres 15str. 125) w szkołach publicznych, w których uczyło się 62,4% uczniów, do szkół II st. zdało 35,4 % czyli ok. 50%. Nasz wynik w tej dziedzinie to 33%, i jak widać nie jest to zły wynik, co nie znaczy, że nie zechcemy go poprawiać licząc na rosnącą świadomość, odpowiedzialność i wymagania Rodziców dotyczące właściwego przygotowania do życia swoich podopiecznych. Przyczyną w/w różnic jest niewątpliwie fakt posiadania przez większe miejskie szkoły I i II stopnia, co bardzo ułatwia kontynuowanie nauki. Nałęczowskie dzieci kończąc szkołę podstawową, najczęściej zostając w Nałęczowie muszą przerwać kształcenie muzyczne, ale ci którzy bardzo chcą – kontynuują naukę.

KOLEJNY ETAP

Na sześcioro uczniów naszej szkoły przystępujących do egzaminów w II stopniu szkół muzycznych sześcioro tam dostaje się. To stanowi 100% zdających. Dodać należy, że oprócz w/w mamy i taką byłą uczennicę, którą po ukończeniu u nas 4 klasy 6-letniego cyklu nauczania (Maria Kopińska) kontynuuje naukę w II st. szkoły muzycznej - gratulujemy. Do II stopnia zdawali i dostali się następujący uczniowie: Aneta Tarka (2008), Anna Grzegorczyk (2010), Aleksandra Kamińska (2010), Anita Hałaś (2011), Sylwia Łucjanek (2013), Anna Wójcik (2013) i wspomniana Maria Kopińska.

NASI ABSOLWENCI

Nasza pierwsza absolwentka – Agnieszka Łękawa (gitara z klasy Kazimierza Szczebla), co prawda nie zdawała do II stopnia, ale jak sama pisze dzięki tej szkole i możliwości nauki gry na gitarze zawiązała wiele wspaniałych kontaktów, znikły u niej problemy językowe i kulturowe, a co najważniejsze nie miała nigdy tremy wygłaszając referaty w Cambridge w Londynie stając przed dziesiątkami, a nawet setkami uczestników konferencji naukowych. To, jak pisze dzięki pracy w walce ze stresem, pojawiającym się przed każdym występem, kiedy była jeszcze uczennicą naszej szkoły. A wymagana na zajęciach profesora gitary dokładność i precyzja wykonywanych utworów pozwala Jej z każdego rozwiązywanego problemu wyciągać prawidłowe wnioski. W 2013 roku obroniła tytuł doktora. Anetka Tarka ukończyła UMCS i obecnie kontynuuje naukę w Anglii, gdzie jednocześnie jest nauczycielem fortepianu. Wśród absolwentów naszej szkoły mamy i takich, którzy założyli własne zespoły, jak Mirosław Mazur, Przemysław Kosidło, Zbysław i Witosław Mikowscy, Kacper Kisielewski. Niektórzy tradycyjnie wyjeżdżają na ogólnopolskie zloty gitarzystów, a są i tacy którzy grywają w lokalach lub na imprezach okolicznościowych z czego czerpią dodatkowe dochody.

DLACZEGO WARTO...

Zachęcamy do podjęcia nauki w naszej szkole, która uzupełniając podstawowe wykształcenia pozwoli przyszłym absolwentom nie tylko „dorobić” do pensji, ale przede wszystkim dawać radość innym i uwrażliwiać na piękno muzyki. Przestrzegam jednak wszystkich, którzy chcieliby w przyszłości zdawać do szkół muzycznych wyższego stopnia, że do egzaminu należy się odpowiednio przygotować. Należy mieć przygotowany pod okiem profesjonalisty program, zarówno z instrumentu, jak z wiedzy o muzyce. Wskazane jest więc informowanie nauczyciela prowadzącego o chęci zdawania na wyższy poziom umiejętności. Nauczyciel najlepiej znający predyspozycje ucznia, zadba o to, by odpowiednio dobrać repertuar i przygotować do egzaminu. muzyki. Przestrzegam jednak wszystkich, którzy chcieliby w przyszłości zdawać do szkół muzycznych wyższego stopnia, że do egzaminu należy się odpowiednio przygotować. Należy mieć przygotowany pod okiem profesjonalisty program, zarówno z instrumentu, jak z wiedzy o muzyce. Wskazane jest więc informowanie nauczyciela prowadzącego o chęci zdawania na wyższy poziom umiejętności. Nauczyciel najlepiej znający predyspozycje ucznia, zadba o to, by odpowiednio dobrać repertuar i przygotować do egzaminu.

NASZA OFERTA

Uczniom nałęczowskiej szkoły muzycznej proponujemy komfort w przekazywaniu wiedzy o muzyce w związku z małą liczbą uczniów (zajęcia grupowe), do których nauczyciel może bez problemu dotrzeć, przekazać, sprawdzić umiejętności i wiedzę. Dodać muszę również, że kontakt ze sceną nasi uczniowie mają znacznie częstszy, a to dzięki otwartości Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” S. A. i możliwości organizacji popisu naszych uczniów w przepięknie brzmiącej sali balowej Pałacu Małachowskich. Nauczyciele szkół lubelskich i Filharmonia Lubelska z radością tu przyjeżdżają, ale nie zawsze mogą wpisać się w terminy. My mamy pod tym względem dużo lepiej. Korzystajcie więc z tych dobrodziejstw.

WDZIĘCZNOŚĆ

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Prezesom i Dyrektorom Uzdrowiska za wieloletnie wsparcie edukacji artystycznej naszych podopiecznych, którzy mamy nadzieje będą tu wracać z koncertami i recitalami. Wierzę też, że zarejestrowane Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania i Promocji Edukacji Artystycznej „Preludium” w Nałęczowie – działające od czerwca przy szkole, da możliwość wsparcia młodym, zdolnym uczniom, dla których regulaminowo przewidziane są stypendia. www.psmn.pl

(0 głosów)