Napisane przez  red
22
Lut
2010

Trochę statystyki

Nowy rok to czas podsumowań, statystyk, rankingów minionego roku. Co roku my mieszkańcy jesteśmy ujmowani w statystyce Urzędu Stanu Cywilnego i tak w 2009 na terenie miasta i gminy Nałęczów zameldowanych było 9857 osób.

Na terenie miasta na pobyt stały zameldowane były 4054 osoby, a na pobyt czasowy 441 - informuje Teresa Piłat z USC w Nałęczowie. Natomiast na terenie gminy Nałęczów zameldowanych było na pobyt stały 5276, zaś 86 na pobyt czasowy. W minionym roku przybyło 168 nowych mieszkańców, którzy zameldowali się tu na stałe, wymeldowało się 96 osób, które zamieszkały w innej części kraju albo zagranicą.


– To optymistyczna statystyka, nieco inaczej jest ze statystyką urodzeń i zgonów – mówi Hanna Carewicz, kierownik USC w Urzędzie Miasta i Gminy Nałęczów. – W minionym roku przyszło na świat 95 dzieci, 34 na terenie miasta, a 61 w gminie. Natomiast zmarło 126 osób, ta tendencja utrzymuje się już od kilku lat.

autor: (RED)
(0 głosów)