Dział: Władze

Fundusze unijne dla zrównoważonego rozwoju

Podnoszenie jakości środowiska naturalnego, zmniejszanie rozwarstwienia społecznego, wyrównywanie szans, przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji - to tylko niektóre cechy zrównoważonego rozwoju. Organizacje pozarządowe, lokalne samorządy oraz lokalne grupy działania z całego kraju, zainteresowane realizacją projektu w tym zakresie, mogą skorzystać z usług Punktu Doradczego. 

Dział: Inne

W świecie NGO

CO TO JEST NGO?
Non Governmental Organisation - organizacja pozarządowa, angielska nazwa oraz skrót NGO jest o tyle istotny, iż używają go najczęściej Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska oraz inne instytucje międzynarodowe. Skrótu NGO lub odmiany NGO?s używa coraz więcej działaczy tychże organizacji oraz znawców tematu. Coraz częściej używają go również politycy i urzędnicy, nie zawsze jeszcze dobrze rozumiejąc specyfikę tego sektora. 

Dział: Władze

XXV sesja Rady Miasta

R JAK REASUMPCJA 

Na ostatniej sesji (27 marca) radni po długich wyjaśnieniach i dyskusjach przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Grzegorza Wójcika oraz ul. Polnej. 

Wstępniak, czyli świętujemy

Z okazji Wielkanocny zacytuję wierszyk poetki związanej na zawsze z Nałęczowem - Ewy Szelburg-Zarembiny. 10 kwietnia mija 110 rocznica jej urodzin.