LOT promuje turystykę aktywną

Turystyka nie jest wymysłem naszych czasów. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiekową jest ta forma poznania i przeżycia rzeczy niezwykłych. Pierwszą formą turystyki było pielgrzymowanie. Prastare są szlaki religijne, ale i szlaki handlowe, którymi przemieszczali się wędrowcy, korzystając ze średniowiecznych grodów i klasztorów jako bazy.

Otwarte serca

Komisja Socjalno-Bytowa, działająca w Rejonowym Oddziale Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Nałęczowie (Maria Rzeczyca, Irena Samoń i Aleksander Kowalski), zorganizowała 11 XII 2008 r. spotkanie przedświąteczne dla seniorów, w przedziale wiekowym 80 - 90 lat. Spotkanie odbyło się w Karczmie Nałęczowskiej. Z seniorami spotkał się burmistrz Nałęczowa Andrzej Ćwiek i dyrektor NOK - Jadwiga Sawa-Bednarczyk. Młodzież ze Szkoły Podstawowej z Piotrowic zaprezentowała bardzo ciekawy program artystyczny związany z nadchodzącymi świętami i ideą pokoju. Uczniowie przybyli z dyrektorką szkoły Iwoną Górą i nauczycielką Arletą Wysocką, pod kierunkiem której przygotowano występ. 

90. urodziny

W szeregach Rejonowego Oddziału Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów znajduje się członkini, która 22 lutego 2009 ukończyła 90 lat - pani Ewa Grygiel. Jest ona osobą pełną energii. Ma bogatą i ciekawą przeszłość, szczególnie związaną z II wojną światową. 

21 lutego w Starej Aptece celebrowano jubileusz pani Ewy.

Powrót monarchii?

Najliczniejszą grupę seniorów skupia w Nałęczowie Rejonowy Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 245 osób. W minionym roku, w listopadzie, zakończyła pracę przewodnicząca Marianna Cur, którą uhonorowano dyplomem honorowym za długoletnie przewodniczenie zarządowi. Jej funkcję przejęła była nauczycielka, Maria Hackenberg, działająca od wielu lat w obydwu nałęczowskich organizacjach seniorów.