Napisane przez  red
13
Gru
2008

Chamerski zostaje

Jednym z najbardziej emocjonujących punktów programu XXII sesji Rady Miejskiej (20 listopada), okazało się podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego RM Wojciecha Chamerskiego. Na poprzedniej sesji (29.10.) złożył on wniosek o rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego. Swoją, zaskakującą dla wielu osób, decyzję tłumaczył sprawami osobistymi i woli z pozycji zwykłego radnego działać w radzie.

Podczas głosowania "za" był tylko Wojciech Chamerski, "przeciw" głosowało 11 radnych, dwóch: Bogdan Pecio i Grzegorz Bednarczyk wstrzymali się od głosu. Takiego wyniku głosowania nie spodziewał się zapewne radny Wojciech Chamerski. Decyzją większości rady (głosowało 14. radnych - Włodzimierz Błaszczyk, nieobecny - usprawiedliwiony), radny Wojciech Chamerski pozostaje na stanowisku wiceprzewodniczącego.

-To odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku - powiedział po głosowaniu radny Zdzisław Wójciak.
- Nie wiem, co mam powiedzieć, czy mam dziękować, czy nie - nie krył zaskoczenia Wojciech Chamerski - Chciałem zrezygnować, ale nie przyjęliście Państwo mojej rezygnacji. Daję sobie jeszcze pół roku i wtedy ponownie złożę wniosek o rezygnację, może coś się zmieni.
Ta decyzja radnych, to dowód ogromnego zaufania dla wiceprzewodniczącego, nawet wbrew jego woli.

(RED)
(0 głosów)