Dział: Ogólna

Wspomninając gwiazdę

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy Uzdrowisko Nałęczów znów zdobyło już spore znaczenie jako ośrodek do leczenia chorób serca, powoli zaczęli zjeżdżać tu ludzie o znanych nazwiskach: prof. Władysław Tatarkiewicz, Jan Parandowski, Jacek Woszczerowicz. Bywała też tutaj aktorka Lindorfówna, Ćwiklińska, a także Jadwiga Smosarska, która zamieszkała w Starych Łazienkach, w pokoju na pierwszym piętrze.

Dział: Ogólna

Władysław Hora (1895-1965)

Przedwojenny kierownik Szkoły Powszechnej w Drzewcach i jego droga do niepodległości

Dział: Ogólna

Hrabia Ludwik (1)

Przyszły modernizator zakładu kąpielowego rodziny Małachowskich w Nałęczowie przyszedł na świat 225 lat temu. Już jako trzynastoletni chłopiec został spadkobiercą dosyć pokaźnych dóbr ziemskich. Młodzieniec ów, Ludwik Małachowski - o nim będzie właśnie mowa - otrzymał z podziału rodzinnego całe dobra nałęczowskie.

Spacer po Londynie

W roku szkolnym 2007/2008 w Szkole Podstawowej w Sadurkach realizowaliśmy projekt pt. "Spacer po Londynie" w ramach programu English Teaching organizowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i organizację NIDA. Spośród wielu działań jakie wchodziły w skład projektu jednym z nich było przygotowanie przedstawienia w języku angielskim pt. "Spacer po Londynie".

logo gazeta naleczowska

reklama