Napisane przez  red
20
Paź
2002

Powiat: koniec kadencji pierwszej rady

9. Października XLI sesją zakończyła pracę I Kadencja Rady Powiatu Puławskiego. Pierwsza rada Powiatu Puławskiego została wyłoniona w wyborach samorządowych 11. października 1998r.
W utworzonych okręgach wyborczych na terenie miasta Puławy i gmin powiatu mieszkańcy wybrali 45 radnych. Z okręgu wyborczego obejmującego Nałęczów i Wąwolnicę wybrano sześciu radnych. Z Wąwolnicy z listy PSL radnego Mariana Żabę, z Nałęczowa z AWS trzech radnych Dariusza Klechowicza, Radosława Samoń-Drzewickiego i Zbigniewa Strzyżyńskiego, z PSL Henryka Smyklę, z SLD Jerzego Michała Sołdka.
   W radzie Powiatu Puławskiego I kadencji zasiedli radni z ramienia trzech ugrupowań politycznych: Akcji wyborczej Solidarność - 21 radnych, Sojuszu Lewicy Demokratycznej - 16 radnych, Polskiego Stronnictwa Ludowego - 8 radnych.
   Na pierwszej burzliwej sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 10. Listopada 1998r. doszło do koalicji SLD z PSL, w wyniku której został wyłoniony zarząd powiatu, a pierwszym starostą został z PSL Henryk Wieczorek. Członkiem zarządu powiatu został między innymi Marian Żaba. Przewodniczenie Rady objął były dyrektor ZOZ Puławy radny Henryk Kuś, z SLD. Po powołaniu Jerzego Michała Sołdka na funkcję sekretarza powiatu, co wiązało się z utratą mandatu, do grona radnych dołączył Leon Ginalski. Zgodnie ze statutem, Rada Powiatu obradowała na comiesięcznych sesjach, a każdy z radnych działał w co najmniej dwóch komisjach stałych spośród 11 komisji tematycznych działających przy radzie.
   W okresie czterech lat trwania kadencji rada uchwaliła 392 uchwały, z czego dotyczące organizacji i funkcjonowania rady powiatu stanowiły 88 uchwał, z organizacji i funkcjonowania administracji powiatowej 43 uchwały, z ochrony zdrowia i opieki społecznej 54 uchwały, 46 uchwał budżetowych, z infrastruktury powiatowej 73 uchwały, 41 uchwał oświatowych, 8 uchwał dotyczących bezpieczeństwa publicznego i różnych 39 uchwał. Do najważniejszych osiągnięć powiatu można zaliczyć przygotowanie dokumentacji do przeprawy na Wiśle w Puławach, utworzenie Kolegium Sztuk Pięknych, filię UMCS na bazie Zespołu Szkół Zawodowych w Kazimierzu Dolnym, pomoc w utworzeniu gminnych ośrodków zdrowia na bazie ZOZ w Puławach, (Nałęczów był pierwszy i stanowił wzorzec dla innych gmin), stworzenie prężnie działającego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, stworzenie bardziej ludzkich warunków w Powiatowym Urzędzie Pracy, stworzenie podstaw zintegrowanego systemu ratownictwa. Przy współpracy z gminami liczne naprawy dróg powiatowych. Przygotowanie Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego. Były też podjęte działania w obronie pracowników z Zakładu Budownictwa Wodnego w Puławach, czy w sprawie obrony Azotów Puławskich przed reformą proponowaną przez obecny rząd, zagrażającą jedności i istnieniu największego zakładu w powiecie. Oczywiście poruszone problemy są tylko wyrywkowym wycinkiem całokształtu pracy I Kadencji Rady Powiatu Puławskiego. Kończąc ostatnią sesję przewodniczący rady określił ją jako radę dużych uprawnień bez zabezpieczenia finansowego.
(0 głosów)