Napisane przez  red
20
Paź
2002

Z ostatniej sesji Rady Miejskiej

W dniu 10 października 2002 r. odbyła się ostatnia, 36, sesja Rady Miejskiej w Nałęczowie III kadencji. Radni stawili się w komplecie.


Plan i studium Przyjęte uchwały dotyczyły zmian w planie przestrzennego zagospodarowania Nałęczowa oraz przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy miejskiej Nałęczów.
Na wniosek Zakładu Leczniczego "Uzdrowisko Nałęczów" Rada Miejska dokonała korekt planu zagospodarowania przestrzennego Nałęczowa na obszarach będących w posiadaniu Zakładu, tj, przy ul. Kościuszki (tzw. teren po zgromadzeniu sióstr) oraz w obrębie terenu, na którym znajduje się rozlewnia wód w parku zdrojowym. Te zmiany pozwolą zrealizować nowemu właścicielowi Zakładu nowe inwestycje w celu poszerzenia bazy uzdrowiskowej (będzie więcej łóżek) i stworzenia nowych miejsc pracy.
Radni mogli również wreszcie uchwalić Studium uwarunkowań po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozytywnych opinii od instytucji uzgadniających tego typu dokumenty. Po uzyskaniu ostatniej opinii z Ministerstwa Zdrowia, dokument ten mógł trafić pod obrady radnych. Przyjęcie Studium umożliwia przyszłej radzie przystąpienie do prac nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy.

Centrum promocji startuje!
Zarząd miasta powołał na stanowisko dyrektora Centrum Promocji Miasta Radosława Kisielewskiego. Co prawda na razie tylko na trzy miesięczny okres, ale miejmy nadzieję, że nowo mianowany dyrektor uruchomi tak długo oczekiwaną inwestycję.

Podwyżki dla nauczycieli
Na sesji 10 października dokonano ostatnich zmian w tegorocznym budżecie. Większość z nich wiązała się z podwyżką płac dla nauczycieli jaka miała miejsce od 1 X. Wymagało to pewnych przesunięć w budżecie. Po prawdzie nauczyciele na podwyżce nie skorzystali aż tak bardzo, jak obiecywano. Nauczycieli stażystów podwyżka nie objęła, nauczyciele kontraktowi dostali po 30-40 zł. a mianowani (3/4 nauczycieli) po około 100-120 zł. podwyżki (zamiast szumnie zapowiadanych 300 zł)

Na pożegnanie
Elżbieta Mokrzan-Rosiak, Przewodnicząca Rady Miejskiej na zakończenie w swym bardzo osobistym i wzruszającym wystąpieniu podsumowała prace rady, podziękowała radnym i Urzędowi Miejskiemu za współpracę a kandydatom na radnych życzyła sukcesów w rywalizacji wyborczej i prosiła, aby w swej pracy kierowali się wyłącznie dobrem gminy. Wojciech Wójcik, Burmistrz Nałęczowa również złożył podziękowania wszystkim radnym za współpracę, zgodę i spokój, dzięki którym można było wiele zrobić dla dobra mieszkańców.
(0 głosów)