Napisane przez  red
20
Paź
2002

Rozmaitości przedwyborcze

SLD-UP na 3.
Koalicyjny komitet Wyborczy SDD-UP zarejestrował Kandydatów na radnych tylko (lub aż) w 9 z 12 okręgów.
Sytuacja ta nieco dziwi, gdyż z pewnością stać było SLD na obsadzenia także pozostałych trzech okręgów. Ciekawe jest też zestawienia kandydatów. Z jednej strony jest tu grupa sprawdzonych, zasłużonych działaczy sprzed wielu lat (zajmujących stanowiska jeszcze w PZPR), z drugiej strony na liście pojawiło się też kilka młodych osób reprezentujących zdecydowanie młodsze pokolenie działaczy SLD.

Koniec solistów?
Zmiany w ordynacji wyborczej oraz wprowadzenie wymogu posiadania list kandydatów na radnych przez chętnych do objęcia stanowiska burmistrza przyniosły nieoczekiwany efekt. Niewiele osób w tej sytuacji zdecydowało się na samodzielny start w wyborach do Rady Miejskiej. W sumie odważyło się na to tylko 10 kandydatów w całej gminie, co daje 10 % z ogólnej liczby zarejestrowanych kandydatów.

Super-Komitet burmistrzowski
Komitet wyborczy "Pracujmy razem" wystawiający na burmistrza Wojciecha Wójcika (PSL) stworzył dość mocną ekipę. Oprócz kandydatów z PSL przyciągnął również liczną grupę dotychczasowych radnych oraz osób do tej pory nie kojarzonych z opcją ludową. Należą do nich między innymi: Krzysztof Zubrzycki, Dariusz Krawiec, Tadeusz Adamczyk, Józef Sygnowski, Marta Wysocka, Jadwiga Smolińska. W ten sposób na liście komitetu "Pracujmy razem" znalazło się 11 z 20 dotychczasowych radnych.

"Samoobrona" feministyczna!
Nieoczekiwanie okazało się, że na listach "Samoobrony" dominują kobiety. Na 9 kandydatów na radnych do Rady Miejskiej na listach "Samoobrony" 5 to panie.

Wolty ludowców
Niektóre osoby związane wcześniej z ZSL i PSL a pominięte przy rozdziale mandatów przez komitet "Pracujmy razem" zdecydowały się jednak na start w wyborach. W Kolonii Drzewce Paweł Rutkowski zdecydował się założyć własny komitet a Andrzej Cieślik na Charzu podjął decyzje wystartowania z listy "Samoobrony"

Seniorzy i juniorzy
Zaszczytne miano seniorów wśród kandydatów do Rady Miejskiej przypadło pani Jadwidze Smolińskiej (69 lat) oraz p. Marianowi Paciakowi (68 lat). Najmłodszy zaś kandydat to Łukasz Nowak (21 lat) ale po piętach depczą mu Grzegorz Chęć i Grzegorz Walczak - obaj po 22 lata. Jeśli zaś chodzi o powiat, to miano seniora zdobył Leon Ginalski (69 lat) a juniora p .Anna Lenartowicz z Zarzeki (27 lat)
(0 głosów)