Napisane przez  BW
31
Gru
2014

Konsorcjum rozwiąże nasze problemy z odpadami?

Mam nadzieję, że tak. Do przetargu na odbiór śmieci z terenu miasta i gminy Nałęczów, który rozstrzygnięty został 25.11.br. przystąpiła tylko jedna firma, a właściwie dwie – EKO-KRAS, której umowa z gminą na odbiór odpadów komunalnych kończy się 31.12. br. oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach, spółka prowadzona przez Celowy Związek Gmin PROEKOB, do której należy 15 gmin w tym Gmina Nałęczów. Firma i spółka utworzyły konsorcjum i po rozstrzygnięciu przetargu podpisały umowę z Gminą Nałęczów na dwa lata.

– Najważniejsza wiadomość dla mieszkańców jest taka, że nowa umowa nie oznacza dla nich w praktyce żadnych zmian. Opłaty śmieciowe pozostają na obecnym poziomie, koszty obsługi dla gminy będą podobne do dotychczasowych, a sposób realizacji umowy taki sam jak w latach 2013 i 2014 – mówił dla Informacyjnej Agencji Samorządowej, zastępca burmistrza Nałęczowa Artur Rumiński. – Poprawi się natomiast jakość świadczonych usług. Wykonawca będzie wykorzystywać nowoczesne, szczelne samochody typu Mercedes, co gwarantuje wyższy poziom kultury technicznej świadczonych usług.

– Dzięki czynnemu udziałowi Nałęczowa w budowie tego zakładu możemy teraz uczestniczyć w prowadzeniu gospodarki odpadami na bardzo wysokim poziomie zaawansowania technologicznego. Zebrane odpady będą poddawane pełnej segregacji i w ponad 75 procentach użyte w powtórnych procesach przetwórczych, pozwalających na ich ponowne wykorzystanie – podkreślał Artur Rumiński. Zobaczymy, co i jak się zmieni w nowym roku w tej kwestii. Będzie też wreszcie okazja, by napisać o Związku Celowym Gmin PROEKOB i nowoczesnym systemie gospodarowania odpadami.

(0 głosów)