Napisane przez  (RED)
31
Gru
2014

Burmistrz zaprzysiężony

Na II Sesji RM w Nałęczowie (08.12.br.) Andrzej Ćwiek został zaprzysiężony na burmistrza Nałęczowa na lata 2014-2018. Przyjął gratulacje od przewodniczącego RM Jacka Wilka oraz radnych powiatowych – Mariana Żaby i Albina Zasady.

Sesja zgromadziłam sporą publiczność. - Może kiedyś sesje będą gromadziły taką publiczność, że będzie trzeba organizować je w sali kinowej NOK – mówił przewodniczący J. Wilk. – Szczególnie, gdy będą omawiane kwestie choćby planów zagospodarowania przestrzennego. Póki co można oglądać nagranie wideo z sesji na stronie: I Sesja Rady Miejskiej w Nałęczowie - wideo

KOMISJE RM I ICH PRZEWODNICZĄCY

W programie II sesji RM był tez wybór składów poszczególnych komisji oraz ich przewodniczących. Na początku radni wybierali skład komisji rewizyjnej i jej przewodniczącego. Został nim ponownie radny Bogdan Pecio. W skład komisji, którą kieruje wchodzą: Małgorzata Brutkowska, Alicja Kudelska, Joanna Małocha, Robert Matysiak i Jerzy Pyśniak.

Po ukonstytuowaniu się komisji rewizyjnej przewodniczący ogłosił przerwę w obradach, by uzgodnić z radnymi, w jakich komisjach chcą pracować, w odniesieniu do złożonych wcześniej deklaracji.

Po przerwie radni zgłaszali kandydatów do poszczególnych komisji i jednogłośnie akceptowali skład każdej z komisji.

I tak w Komisji Gospodarki, Budżetu i Mienia Komunalnego RM, której przewodniczącą jest Marta Głos, pracują: Elżbieta Depta, Wiesław Pardyka, Szczepan Piech, Jerzy Pyśniak, Jerzy M. Sołdek, Leszek Woś. Przewodniczącym Komisji Uzdrowiskowej został ponownie Jerzy M. Sołdek (radni po sesji wybierali już sami spośród składu komisji przewodniczących swoich komisji): Małgorzata Brutkowska, Mata Głos, Alicja Kudelska, Robert Matysiak, Bogdan Pecio, Michał Jerzy Sołdek, Grzegorz Szkoła.

Komisją Oświaty, Zdrowia Kultury i Sportu kieruje Małgorzata Brutkowska. W komisji tej pracują również: Adam Kozak, Alicja Kudelska, Joanna Małocha, Szczepan Piech, Grzegorz Szkoła, Leszek Woś.

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewodniczy: Elżbieta Depta, Adam Kozak, Joanna Małocha, Robert Matysiak, Wiesław Pardyka, Szczepan Piech, Jerzy Pyśniak.

Warto wiedzieć, do kogo z jakim problemem można się zwrócić, kto jakimi tematami zajmuje się z ramienia Rady Miejskiej. Warto też wiedzieć, że publiczność może uczestniczyć w obradach poszczególnych komisji i przysłuchiwać się dyskusjom radnych.

(0 głosów)