Napisane przez  JMS
23
Gru
2012

Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa na swoim

Decyzją burmistrza Nałęczowa Andrzeja Ćwieka, z dniem 1 marca 2012 roku Gmina Nałęczów użyczyła Towarzystwu Przyjaciół Nałęczowa zabytkowy obiekt historycznej "Ochronki" im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie.

Obiekt ten, z otaczającą posesją, został przekazany TPN na okres lat trzech. Umowa spisana w tej sprawie przewiduje, iż Towarzystwo będzie organizować w nowej siedzibie życie kulturalne dla środowiska, tutaj pomieści się pracownia z biblioteczką i archiwum, biuro, a przede wszystkim miejsce spotkań liczącego ponad 160 członków Towarzystwa. Szacowne, bo ponad 103-letnie, stowarzyszenie nałęczowskich regionalistów, dzisiaj organizacja pożytku publicznego, znalazło wreszcie swój dom.

Tak naprawdę jest to jeden pokój na poddaszu i dwa małe pomieszczenia magazynowe w zakamarkach strychu, gdyż pozostałe dwa pokoje (w tym duża sala na parterze) są przeznaczone na Izbę Tradycji Nałęczowa. Na poddaszu jest więc przeznaczony dla Izby Tradycji pokój, który pomieści: pracownię, bibliotekę, archiwum i magazyn muzealiów, zaś na parterze muzealna sala ekspozycyjna. Koncepcję ze scenariuszem przyszłej ekspozycji muzealnej przygotowują nasi regionaliści - muzealnicy: Halina Bukowska, Janina Babinicz-Witucka, Maria Mironowicz -Panek, Jerzy M. Sołdek, Bogumiła Wartacz i Anna Wziątek. Najpierw winna jednak zostać wyposażona w niezbędne szafy i regały oraz inne meble pracownia - archiwum, gdzie będzie można gromadzić i opisywać zbiory własne i depozyty, których część zostanie wyeksponowana w dużej sali.

Jak wygląda zatem obecnie życie codzienne i działalność Towarzystwa? Podczas posiedzeń Zarządu TPN oraz dyżurów członków Zarządu, we wtorki (w godz. 17.00 -18.30 i dłużej) oraz czwartki (g. 10.00 -12.30 i dłużej), gdy spotykamy się z naszymi regionalistami, mieszkańcami, a także gośćmi uzdrowiska, ustalamy również sposoby realizacji rocznego programu działania. I tak, do chwili obecnej zrealizowaliśmy szereg zadań i przedsięwzięć (niektóre z nich wspólnie z instytucjami kultury), których część miała miejsce w nowej siedzibie TPN. Wymieńmy zatem chociaż kilka przykładów. Od końca marca do maja br. włącznie, dzięki uprzejmości kierownictwa Muzeum Stefana Żeromskiego, w sali ekspozycyjnej TPN czynna była wystawa "Jan Koszczyc - Witkiewicz 1881-1958." (od miesiąca IX br. wystawa została wznowiona). Tutaj spotykała się w tym roku redakcja "Głosu Nałęczowa", pracując nad nowym numerem naszego rocznika. TPN, wspomagając Muzeum Bolesława Prusa, włączyło się w organizację XII Majówki z Panem Prusem. Od 15 czerwca do 15 lipca w sali ekspozycyjnej TPN czynna była wystawa plastyczna zorganizowana wspólnie z Prywatną Szkołą Muzyczną I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Nałęczowie, pt. "Moje inspiracje muzyczne", plon XIII Międzynarodowego Konkursu dla dzieci, organizowanego przez szkołę. Na przełomie czerwca i lipca gościliśmy wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Polanicy Zdroju, Henryka Grzybowskiego; wymieniliśmy doświadczenia oraz wydawnictwa naszych towarzystw. Na zakończenie X Międzynarodowego Festiwalu Wokalnego "Nałęczowskie Belcanto" (10-15 VIII) Zarząd TPN ufundował 4 nagrody rzeczowe dla ulubionych solistów i orkiestry z Białorusi. Gościliśmy wówczas przewodniczącego Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej dra Tadeusza Samborskiego i sekretarz Rady Bożenę Konikowską.

Na prośbę Komitetu Organizacyjnego XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, który odbędzie się w kwietniu 2013 r. w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zarząd TPN objął patronat nad Zjazdem i wyraził zgodę na posługiwanie się logo TPN do celów promocyjnych Zjazdu. Zarząd Towarzystwa ogłosił we wrześniu konkurs "Moja nałęczowska rodzina" (termin nadsyłania prac do końca czerwca 2013 r.). W październiku obchodziliśmy 175 rocznicę urodzin doktora Wacława Lasockiego, współtwórcę w 1878 r. uzdrowiska Nałęczów, a w 1909 r. naszego Towarzystwa. Złożyliśmy wieniec na grobie zasłużonego lekarza i społecznika (8 X) oraz zorganizowaliśmy, przy współpracy z Biblioteką im. Faustyny Morzyckiej, wykład dr Grażyny Jakimińskiej (17 X) pt. "Wacław Lasocki (1837-1921)".

W sali ekspozycyjnej naszej siedziby podsumowaliśmy (25 X) doroczny konkurs TPN, pod patronatem Burmistrza Nałęczowa, "Najpiękniejszy Ogródek, Posesja" 2012. Były nagrody dla 25 uczestników, ciasta i po lampce szampana; był miły, rodzinny nastrój. Jak co roku, z inicjatywy TPN, młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie pod kierownictwem Anny Wziątek i nauczycieli SP SŻ sprzątała i porządkowała groby zasłużonych dla Nałęczowa. Złożyliśmy przed Świętem Zmarłych kwiaty na 54 grobach, a w dniu Wszystkich Świętych kwestowaliśmy razem z innymi na obu cmentarzach (15 osób z TPN) na odnowę zabytkowych pomników nagrobnych. Byliśmy współorganizatorami, z Burmistrzem Andrzejem Ćwiekiem i Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, Międzynarodowego Konkursu na Rysunek im. M.E. Andriollego. TPN było także fundatorem jednej z nagród.

W związku z przypadającymi w 2013 roku rocznicami: 150 rocznicą wybuchu Powstania 1863 roku, 135 rocznicą powstania osady uzdrowiskowej w Nałęczowie oraz 50 rocznicą nadania praw miejskich osadzie Nałęczów, TPN przygotował także szereg inicjatyw i przedsięwzięć, o których napiszemy w kolejnych numerach "Gazety Nałęczowskiej".

autor: Jerzy M. Sołdek
(0 głosów)