Napisane przez  red
18
Maj
2002

Będzie remont boisk w Zespole Szkół

 Jedyną komisja, która podczas dyskusji "wyłamała się" i zaproponowała znaczące zmiany w projektowanym budżecie była Komisja Oświaty i Kultury.
Na posiedzeniu 13 lutego, komisja, na wniosek jej przewodniczącego Bogdana Pecio, zażądała zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na budowę boisk dla Zespołu Szkół im. Chmielewskiego i Szkoły Podstawowej Nałęczowie. Wniosek komisji został uchwalony przy braku głosów przeciwnych, oraz zaaprobowany jednogłośnie przez Komisję Budżetową. Efektem była zmiana w projekcie budżetu która przyniosła przyznanie 70 tys. zł na remont boisk w Zespole Szkół. Powinno to przynieść przynajmniej częściowe rozwiązanie problemu lekcji WF w Zespole Szkół i Gimnazjum. Przewodniczący Komisji Oświaty nie kryje jednak pewnego rozczarowania z powodu pominięcia SP w Nałęczowie.
(0 głosów)