Napisane przez  DK
17
Gru
2001

Plusy minusy

Las na łąkach


Pomimo wielokrotnych uwag zgłaszanych na posiedzeniach Rady Miasta i Komisji Zdrojowej stan łąk należących do miasta ciągle budzi zastrzeżenia. Nie są one wykaszane w całości, pojawiają się nowe, nie usuwane samosiewki, nadal istnieją nieuporządkowane części zwłaszcza w pasie nadrzecznym. Ten dziki stan budzi uwagi zarówno ze strony kuracjuszy, jak i mieszkańców, a lokalne chaszcze stają się miejscem schronienia dla młodzieży jak też wytrawnych "kiperów". W sytuacji, gdyby przywrócono ich dawny stan, popijanie w krzakach skończyłoby się, a ten sam teren mógłby być pięknym przedłużeniem parku i jedną z wizytówek Nałęczowa.
DK

Winda przy ZOZ-ie

Przy ośrodku zdrowia została zamontowana zewnętrzna winda dla niepełnosprawnych. To już ostatnia inwestycja w ramach znoszenia barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w obiektach gminnych. Oprócz założenia windy, wyremontowano też schody i przebudowano toalety w budynku. Całość kosztowała 100 tys. złotych (z czego połowę zapłacił PFRON).

  • 22zoz_schody
  • 22zoz_winda

(0 głosów)