Napisane przez  red
17
Gru
2001

Z Rady Miejskiej w listopadzie

W Nałęczowie nie zamrażają


W przeciwieństwie do zaznaczającej się tendencji do zamrażania płac najwyższych urzędników, w Nałęczowie zarysowała się odwrotna tendencja. Na sesji 13 listopada podjęto uchwałę o podwyższeniu wynagrodzenia burmistrza. W odróżnieniu od ubiegłorocznego głosowania w tej samej sprawie, wśród radnych panowała już mniejsza jednomyślność. 14 radnych głosowało za, 1 głos przeciwny (jak rok temu, Bogdan Pecio), i trzy głosy wstrzymujące się (w tym podobnie jak rok temu, sam zainteresowany)

Wina wódki

Na sesji Rady Miejskiej 22 listopada Rada podjęła decyzję o zwiększeniu liczby punktów sprzedaży alkoholu z dotychczasowych 5 do 15. Wśród tych pięciu istniejących sklepów z alkoholem, cztery należą do "GS-u", choć kiedy przydzielano zezwolenia, spółdzielnia dostała trzy, a prywatne firmy - dwa. Żaden z dwóch prywatnych z alkoholem nie przetrwał do dziś, a na "ich" zezwolenia sprzedawany jest alkohol w jeszcze jednym sklepie GS-u i kolejnym prywatnym. Następnych 10 chętnych, jeśli spełnią dość ostre warunki (m.in. osobne stoisko) będą mogli sprzedawać wysokoprocentowe napitki. Zezwolenie kosztuje ok. 3 tys. zł.

Nareszcie ruszyła!

Rozpoczęła się nareszcie realizacja budowy kanalizacji dla Charza B i ulicy Harcerskiej. Przetarg na budowę (wbrew przewidywaniom niektórych osób) wygrała jedna z firm lubelskich. Zgodnie z warunkami umowy do końca b.r. ma zostać zrealizowane 1/8 planowanych robót. Rozpoczęcie budowy kanalizacji dla Charza B planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Do tej pory wydano już 40 tys. zł, a projekcie przyszłorocznego budżetu gminy przeznaczono na ten cel jeszcze 400 tys. zł, co powinno wystarczyć na sfinansowanie większości inwestycji.

Mniejszy podatek rolny

Na sesji 22 listopada obniżono średnią cenę skupu żyta z 37 do 34 zł. za kwintal. Stanowi ona podstawę obliczania podatku rolnego i jej zmniejszenie oznacza niższą stawkę podatku w przyszłym roku. Wszyscy radni, poza jednym wstrzymującym się, głosowali za. Szkoda tylko, że będzie to jedyny podatek, który zostanie obniżony.

Wiwat Sadurki!

Należy się cieszyć z troski Rady i władz miasta o oświatę. Widać to najlepiej po inwestycjach oświatowych. W bieżącym roku na modernizację i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Sadurkach przeznaczono 270 tys. zł., a w projekcie budżetu na przyszły rok na ten sam cel przewidzianych jest dalszych 170 tys. zł. Dla porównania: na modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nałęczowie.


Z Rady Miejskiej w grudniu (sesja 11 grudnia 2001)

Ochronka

Już 20 listopada komisja oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie "ochronki" na Muzeum - Izbę Pamiątek Historii Nałęczowa Na sesji podjęta została decyzja o utworzeniu jednostki organizacyjnej p.n. Placówki Tradycji, Historii i Promocji Nałęczowa "Ochrona". Kolejne kroki to uchwalenie statutu, wyznaczenie osoby kierującej, zatrudnienie pracowników - zanim placówka zacznie działać, minie jeszcze sporo czasu, tym niemniej już teraz wiadomo, że plotki o sprzedaży budynku ochronki na cele komercyjne, jakie się pojawiły w mieście, nie miały podstaw.

Do trzech razy sztuka

Miasto za to rzeczywiście próbowało sprzedać na cele, jak najbardziej komercyjne obiekt szkoły w wąwozach (dawnego muzeum spółdzielczości). O poprzedniej, nieudanej próbie przetargu pisaliśmy w październikowym numerze naszej gazety, teraz okazało się, że również drugi przetarg, mimo obniżenia ceny, nie doszedł do skutku- zabrakło chętnych do zakupu. Miasto będzie próbowało teraz sprzedać budynek w trybie bezprzetargowym, tzn poprzez negocjacje z ewentualnymi zainteresowanymi nabyciem budynku.

Działka później

Planowano omówienie zakupu działki (0,35 ha) w kolonii Nałęczów pod budowę hali sportowej. Okazało się jednak, że działka ma dodatkowego właściciela i sprawa jej nabycia spadła z porządku obrad - wrócimy do niej w następnych numerach GN.

Dodatkowa dotacja dla biblioteki

W związku ze wzrastającym zainteresowaniem biblioteką miejską (związanym z jej nową, szczęśliwszą lokalizacją) podjęto decyzję o przekazaniu dodatkowej dotacji w wysokości 5 tys. złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup książek, więc należy mieć nadzieję, że będzie można przeczytać sporo nowych, ciekawych pozycji.

Ustawa - ustawą ...

A gmina uchwaliła własne przepisy w ramach gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Uchwalono, że:
Odległość punktów sprzedaży i podawania alkoholu nie może być mniejsza niż 50 m od następujących obiektów;
1. szkoły i placówki wychowawcze
2. miejsca kultu religijnego
3. dworce i przystanki kolejowe
4. przystanek autobusowy w Nałęczowie.

Gmina doceniona

Gmina Nałęczów otrzymała nagrodę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Docenione zostały inwestycje gminne w ochronę środowiska, jak np. wspomniana wyżej budowa kanalizacji. Wysokość przyznanej nagrody to 200 tys zł, które to pieniądze zostaną również przeznaczone na podobne cele.

To nie PKS

Gwoli sprawiedliwości spieszymy poinformować raz jeszcze, że za postawionymi ostatnio na terenie gminy nowymi wiatami przystankowymi nie stoi PKS, ale gmina. O dbałości PKS o przystanki autobusowe najlepiej świadczy stan budynku dworca autobusowego w Nałęczowie.
(0 głosów)